«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Metsähallitus, konserni : ICT-palveluiden hankinta

16.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018933
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 179-436094

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Metsähallitus, konserni
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0116726-7
Postiosoite:PL 94
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pia Halme
Puhelin:+358 404843414
Sähköpostiosoite:pia.halme@metsa.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.metsa.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion erityisliikelaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puunkorjuu

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ICT-palveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Metsähallitus on suunnittelemassa hankintaa jonka kohteena ovat: a) käyttäjien perustietotekniikan tukipalvelut; b) päätelaitteiden hankinta sekä elinkaaripalvelut; c) palvelinten käyttö- ja kapasiteettipalvelut; sekä d) edellä mainittuja tukevat asiantuntijapalvelut. Palveluiden piiriin tulee arviolta noin: 1000 käyttäjää ja 370 ulkoista käyttäjää, 1100 työasemaa oheislaitteineen sekä 200 palvelinta. Tämä tietopyyntöilmoitus liittyy hankintayksikön suunnitteilla olevaan hankintaan. Tämä tietopyyntöilmoitus ei velvoita hankintayksikköä hankinnan toteuttamiseen. Hankintayksikkö ei ole sidottu mahdollisessa tulevassa tarjouskilpailussa tässä tietopyyntöilmoituksessa annettuihin tietoihin. Hankinnan kohde ja laajuus voivat vielä täsmentyä lopulliseen tarjouspyyntöön. Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn eikä sillä aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on ennakkoilmoitus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniikkapalvelut. (72222300-0)
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. (72600000-6)
Tietotekniikkalaitteiden huolto ja korjaus. (50312600-1)
Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita. (30000000-9)
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. (72600000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Alustavan suunnitelman mukaan hankintailmoitus julkaistaan vuoden 2019 viimeisellä kvartaalilla.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
31.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Hankintayksikkö voi halutessaan käydä teknisiä vuoropuheluja kiinnostuksensa ilmoittaneiden tarjoajien kanssa. Hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia pyydetään ilmoittamaan pe 27.9.2019 klo 16 mennessä kiinnostuksensa lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen hankinta@metsa.fi otsikolla: Metsähallitus – ICT-palveluiden kilpailutus. Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.9.2019
«« Takaisin