«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Vaasan kaupunki : Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut

17.09.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018899
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 180-438926

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209602-6
Postiosoite:PL 3
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Kaasalainen
Puhelin:+358 401906237
Sähköpostiosoite:minna.kaasalainen@teese.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vaasa.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.teese.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tilintarkastuspalvelut. (79212100-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Vaasan kaupungin tarkastuslautakunta pyysi tarjouksia Vaasan kaupungin lakisääteisestä talouden ja hallinnon tarkastuksesta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti kuntalain 410/2015 14 luvun edellyttämällä tavalla. Kuntalain 122 §:n mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastamista varten valittiin tilintarkastusyhteisö. Yhteisön tuli määrätä Vaasan kaupungin vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tarkastaja. Kilpailutuksen käytännön toteutuksesta vastasi TeeSe Botnia Oy Ab.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 320000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vaasa (K905)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntö koski Vaasan kaupungin lakisääteisiä hallinnon ja talouden tilintarkastuspalveluja. Lisäksi tarjouspyynnössä oli huomioitu kuntalain 122 §:n 2 momentissa esitetty edellytys, jonka mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi tulee valita kunnan tilintarkastusyhteisö. Hankinta käsittää Vaasan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen kuntalain 122 ja 123 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Sopimusta ei voida irtisanoa päättymään ensimmäisen sopimusvuoden (12 kuukautta) aikana. Enimmäiskeston osalta sovelletaan kuntalain 122 §:n 3 momenttia. Mahdolliset kuntaliitokset sekä organisaatiomuutokset esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntahallinnon uudistuksista johtuen voivat vaikuttaa hankinnan kohteena olevien palveluiden laajuuteen ja määrään. Näistä syistä johtuen tilaaja on varannut oikeuden mahdollisiin muutoksiin, joista neuvotellaan valitun palveluntuottajan kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 239-546190

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:KPMG Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1805485-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:320000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.9.2019
«« Takaisin