«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto : Kokonaissuunnittelu, uudisrakennus, Kaarela, Heka Maununnevantie 3

16.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018892
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 179-436492
Tarjoukset 11.11.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=252888&tpk=ee1779e3-3322-4d42-8ce6-6a0ce0a97070

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:HELSINGIN KAUPUNKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kimmo Antola
Sähköpostiosoite:kimmo.antola@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=252888&tpk=ee1779e3-3322-4d42-8ce6-6a0ce0a97070
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kokonaissuunnittelu, uudisrakennus, Kaarela, Heka Maununnevantie 3
Viitenumero:
2825001037
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Helsingin Kaarelaan toteutettavien asuinkerrostalojen ja autohallin kokonaissuunnittelu pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä. Suunnitteluryhmä sisältää arkkitehti-, rakenne-, piha-, LVI-, rakennusautomaatio-, sähkö-, akustiikka- ja paloturvallisuussuunnittelutehtävät. Rakennesuunnitteluun sisältyy purkutyösuunnitelman teko. Suunnittelukokonaisuuteen lukeutuvat seuraavat kohteet: - Tontti 33037/2, Heka Kaarela Maununnevantie 3, ARA:n kustannusvalvoma vuokratalokohde Hankintaa ei jaeta osiin, sillä usean toimittajan malli tuottaisi epätarkoituksenmukaisen sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinan sekä töiden yhteensovittamisen kannalta ja voisi vaarantaa edullisen kustannustason saavuttamisen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

KOHTEEN TIETOJA: Kilpailun kohde: Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin Kaarelan kaupunginosassa Maununnevan osa-alueella. Kortteliin 33037 sijoittuu valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona Heka Kaarela Maununnevantie 3. Vuokra-asuntokohteen keskipinta-alatavoite on noin 50-55 m². Suunnittelukohteen kokonaishuoneistopinta-ala on noin 6880 htm². Hankesuunnitelmat tilaohjelmineen on jo laadittu, huomioitava muutokset "II.2.14) Lisätiedot" -kohdassa. Rakennussuunnitteluvaiheessa kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosa-arviolla arvioidut rakennuskustannukset täyttävät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ehdot ja ARA:n hyväksymä hintataso. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja. Suunnittelun tavoitteet: - asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hinta-rajoihin mahtuvat kustannukset - hyvä hinta-laatusuhde - julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus - kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen kokonaisuus Rakennuksen runkoratkaisu: - betonielementtirunko - välipohjat pääosin ontelolaattoja - parvekelaattoja ei saa tukea maasta umpinaisin sivuseinin (kaava) Asemakaavan mukaisesti korttelissa on rakennusoikeutta 8600 k-m². Kerrosluku vaihtelee neljästä kuuteen. Autopaikat tullaan sijoittamaan tontille maantasopysäköintiin. Alustava aikataulu: - hankesuunnitelma, tehty 7.8.2017 - ehdotussuunnittelu alkaa 11/2019 - rakennuslupa vireille 6/2020 (sakollinen välitavoite) - suunnitteluaika 11 kk - urakkakilpailun aloitus on 10/2020 - rakentamisen arvioitu aloitus on 3/2021 - rakennusaika-arvio purkuineen 6+20 kk Aluekuvaus: Tontti rajautuu koillispuolelta Maununnevantiehen ja kaakkoispuolelta Kasemattikujaan. Tontin lounaispuolella on Kasemattikallio, jossa on suojeltuja sodan ajan jäänteitä, linnoituslaitteita. Muinaismuistolain alaiset laitteet on merkitty Museoviraston suosituksien laajuudessa muinaismuistoalueeksi sm-merkinnällä. Tontilla maasto nousee kohti Kasemattikalliota. Alue on asemakaavassa puistoaluetta. Alueen vetovoima- ja identiteettitekijä on oleva pientalomaisen asuinalueen rauhallisuus sekä keskuspuiston välitön läheisyys virkistysmahdollisuuksineen. Julkinen liikenne perustuu HSL:n busseihin. Alueelle on laadittu asemakaava (12499), joka on saanut lainvoiman lokakuussa 2018.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu80
Hinta 20
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:38 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

tarkennuksia; - kaava (12499) lainvoimainen, 12.10.2018 - asuntojen keskipinta-alatavoite; 50-55m2 - tilaohjelmaan tulevat tarkennukset: - tekniset tilat kasvavat - bruttotehokkuusluku hieman koholla (tavoite 1,5) - energiatehokkuuden tavoitetasot muuttuneet (ks. tate-tavoitteet)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 120 a-g § Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 215/2015 48 §

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 2013 sopimusluonnoksessa mainituin poikkeuksin.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.11.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.11.2019 12:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten julkista avausta ei järjestetä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.9.2019
«« Takaisin