«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos : Raitiotien ajojohtimen kannatinpylväät

16.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018867
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 179-437230
Tarjoukset 21.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=235435&tpk=ae277127-4edb-4960-8d6f-78407cab97e0

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Toinen Linja 7 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sami Kellokoski
Puhelin:+358 405087363
Sähköpostiosoite:sami.kellokoski@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/www/hkl/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hkl

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=235435&tpk=ae277127-4edb-4960-8d6f-78407cab97e0
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Raitiotien ajojohtimen kannatinpylväät
Viitenumero:
16H19
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennetuotteet (44200000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankitaan raitiotien ajojohtimen kannatinpylväitä (pyöreitä- ja ristikkotyyppisiä) tarjouspyynnön sekä sen liitteiden mukaisesti HKL:n tarpeisiin vuosille 2020 - 2023. Puitejärjestelyyn valitaan yksi tai useampi toimittaja, joilta raitiotien kannatinpylväitä tilataan sopimuskauden aikana, tässä tarjouspyynnössä määriteltyjen vähimmäiskriteerien, tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden ja hintavertailun tuloksena. Tarjouspyynnössä annetut kysyttävät kappalemäärät ovat arvioita, eikä tilaajalla ole määräostovelvoitetta.

Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pyöreät yhteiskäyttöpylväät
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennetuotteet (44200000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankitaan raitiotien ajojohtimen pyöreitä pylväitä tarjouspyynnön liitteenä olevien tyyppikuvien mukaisesti. Pylväiden perusmuoto on pyöreä mastoputki, joka koostuu halkaisijaltaan maston kärkeen ohenevista putkista. Pylväät toimivat ajojohtorakenteiden kannatuksen lisäksi myös katuvalaisimien kiinnityspylväinä, ns. yhteiskäyttöpylväinä. Tarjouspyynnössä annetut määrät eri pyöreiden pylväiden pylvästyypeille ovat arvioita eikä Tilaajalla ole määräostovelvoitetta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100 %
Hinta 100 %
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ristikkorakenteiset yhteiskäyttöpylväät
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennetuotteet (44200000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankitaan raitiotien ajojohtimen ristikkopylväitä tarjouspyynnön liitteenä olevien tyyppikuvien mukaisesti. Pylväiden perusmuoto on ristikkopylväs. Pylväät toimivat ajojohtorakenteiden kannatuksen lisäksi myös katuvalaisimien kiinnityspylväinä, ns. yhteiskäyttöpylväinä. Tarjouspyynnössä annetut määrät ristikkopylväille ovat arvioita eikä Tilaajalla ole määräostovelvoitetta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100 %
Hinta 100 %
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Hankintaan kuuluvien pylväiden pintakäsittelylle vaaditaan viiden (5) vuoden takuu alkaen koko toimituksen hyväksytystä vastaanotosta. Muutoin takuu on kaksi (2) vuotta alkaen koko toimituksen hyväksytystä vastaanotosta. Toimittaja on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ne Tavaroissa takuuaikana ilmenneet virheet, joita Toimittaja ei näytä hänestä riippumattomasta syystä aiheutuneiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä on normaali kuluminen tai virheellisen käytön taikka Tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama vaurio. Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työntuloksen käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tai rappeutumista, on Toimittajan viipymättä korjattava tai poistettava. Jos Toimittaja viivyttelee edellä tarkoitettujen töiden tekemisessä, on Tilaajalla oikeus tehdä työ Toimittajan kustannuksella ilmoitettuaan asiasta sitä ennen kirjallisesti Toimittajalle.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 4

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:21.10.2019 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.9.2019
«« Takaisin