«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky : SuperScript IV VILO Master Mix käänteistranskriptaasi (957) / Suorahankinta

16.09.2019 08:59
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018865
Osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
Y-tunnus 0828255-9
Postiosoite PL 52
Postinumero 20521
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +35823130000
Sähköpostiosoite materiaalitoimi@tyks.fi
Internet-osoite (URL) http://www.tyks.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
SuperScript IV VILO Master Mix käänteistranskriptaasi (957) / Suorahankinta
Hankinnan kuvaus

SuperScript IV VILO Master Mix käänteistranskriptaasin hankinta hankintakaudelle 30.9.2021 asti.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
Sopimuksen kokonaisarvo
187425 EUR
Sisältää arvonlisäveron
Ei
Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite
Virallinen nimi Fisher Scientific Oy

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suorahankinta
Perustelut suorahankinnalle julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti

Käänteistranskriptaasia käytetään sellaiseen leukemia-analytiikkaan, jonka tulostaso on kansainvälisesti sovittu, ja tulostason vertailtavuuden takia SuperScript IV VILO Master Mix on tarkoitukseen soveltuvin tuote. Hankittavaksi esitetyn SuperScript IV VILO Master Mix käänteistranskriptaasin ainut mahdollinen toimittaja on Fisher Scientific Oy.

Lisätietoja

Mikäli markkinatoimija katsoo vastoin hankintayksikön käsitystä kykenevänsä toteuttamaan hankinnan ja ettei suorahankintaperuste pidä paikkansa, markkinatoimijaa pyydetään viivytyksettä ilmoittamaan asiasta osoitteeseen kulutustavarahankinnat@tyks.fi siten, että ilmoituksessa on kerrottu lyhyesti myös selvitys markkinatoimijan näkemykseen. Näin hankintayksikkö pystyy nopeasti arvioimaan asian uudelleen ja tarvittaessa keskeyttämään suorahankinnan oma-aloitteisesti.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin