«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala : KESKEYTYSILMOITUS: Yleisötilaisuuksien sanitaatio ja vuokrattavat WC:t

16.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018862
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 179-436800

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Sörnäistenkatu 1
Postinumero:00580
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kymp.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Yleisötilaisuuksien sanitaatio ja vuokrattavat WC:t
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ympäristöön liittyvät palvelut. (90700000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Palvelusopimus sisältää Helsingin kaupungin yleisillä alueilla järjestettävien yleisötilaisuuksien sanitaatiopalvelut ja vuokrattavat WC:t.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vuosittain Helsingin kaupungin yleisillä alueilla järjestettävien tilaisuuksien, kuten uudenvuoden vastaanotto, vappu sekä muille isoille yleisötapahtumille tarvittavat sanitaatiopalvelut ja vuokrattavat WC:t.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 114-280114

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Yleisötilaisuuksien sanitaatio ja vuokrattavat WC:t

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Oikeuskäytännössä hyväksyttävänä hankinnan keskeyttämisen perusteena on pidetty mm. sitä, että tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi taikka virheelliseksi. Tarjouspyyntö on ollut tulkinnanvarainen ja epäselvä sen suhteen, mistä tai millaisesta pisuaarijärjestelmästä pyydetty kappalehinta (1 kpl/vrk) olisi tullut antaa. Pisuaarijärjestelmä on määritelty kapasiteettivaatimukseltaan palvelukuvauksessa, mutta tämä ei ilmene mitenkään hintalomakkeesta, jossa hinnat on pyydetty. Palvelukuvauksessa esitetty pisuaarijärjestelmän kapasiteettivaatimus ei myöskään ole ollut riittävän tarkka ja yksiselitteinen. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi tarjouspyynnön perusteella ei ole ollut mahdollista saada keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnön virheellisyyden vuoksi menettelyä ei ole mahdollista korjata kuin keskeyttämällä hankinta ja julkaisemalla uusi tarjouspyyntö. Uusi tarjouspyyntö tullaan julkaisemaan mahdollisimman pian.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.9.2019
«« Takaisin