«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Puolustus ja turvallisuus):
Puolustusvoimat : Varavirtalaitteiden (UPS) hankinta sekä huolto- ja ylläpitosopimus

16.09.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018783
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 179-437385

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2009/81/EY (Puolustus ja turvallisuus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:contracts.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.mil.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Varavirtalaitteiden (UPS) hankinta sekä huolto- ja ylläpitosopimus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sähkömoottorit, -generaattorit ja -muuntajat. (31100000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 3§ 3 momentin mukaan kyseessä on tavarahankintasopimus, jonka kohteena on tavarahankinnan lisäksi palveluita. Sopimuksen arvosta tavarahankintojen osuus on noin kaksi kolmasosaa ja palvelujen yksi kolmasosa.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 7700000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on varavirtalaitteiden (UPS) hankinta sekä puolustusvoimien käytössä olevien varavirtalaitteiden huolto- ja ylläpito vuosille 2019 - 2025.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Varavirtalaitteiden (UPS) hankinta sekä huolto- ja ylläpitosopimus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
9.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Eaton Power Quality Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0843656-2
Postiosoite:PL 54
Postinumero: 02921
Postitoimipaikka: Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:7700000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:7700000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Uusien UPS-laitteiden tulee olla yhteensopivia nykyisen laitekannan sekä niiden sijoituspaikan suhteen, jolloin vain Eaton Power Quality Oy:n laitteet tulevat kyseeseen. UPS-varavoimalaitteistojen vaihtaminen toisen valmistajan tuotteiksi aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia kaikissa UPS-laitteiden teholuokissa.

Nykyisen laitekannan huollon voi toteuttaa vain Eaton Power Quality Oy, koska valmistajalla on viimeisin tietämys omasta kehitystyöstään ja laitteistaan.

Mikäli valittaisiin toinen UPS-laitevalmistaja sen laitteistojen kytkeminen valvontasovelluksiin ei onnistu riittävän nopeasti.

Hankinta toteutetaan suorahankintana puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella: Teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.9.2019

Liite D3 - Puolustus ja turvallisuus

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Hankintaan sovelletaan julkisista puolustus- ja turvallisuus-hankinnoista annettua lakia (1531/2011, jäljempänä puolustus- ja turvallisuushankintalaki). Puolustus- ja turvallisuushankintalain 5§ 2 momentin 1 kohdan mukaan puolustushankintoja ovat hankinnat, jotka koskevat puolustustarvikkeita, niiden osia tai osakokonaisuuksia.

Hankinnan kohteena olevat puolustustarvikkeet kuuluvat Eu-roopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon (2019/C095/01) kohtiin:

- ML11a ja sen kohdat c ja e,

- ML17 l.

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 5§ 2 momentin 2 kohdan mukaan lakia sovelletaan palveluun, joka liittyy suoraan kohdassa 1 tarkoitettujen tavaroiden johonkin elinkaaren vaiheeseen. Hankittava palvelu on UPS-laitteiden ja järjestelmien huoltoa ja ylläpitoa.

«« Takaisin