«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Muhoksen kunta : Muhoksen jäähallin peruskorjaus, Kylmäurakka

12.09.2019 13:26
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018759
Tarjoukset 27.9.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Muhoksen kunta
Y-tunnus 0186646-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Mikko Kari
Yhteyshenkilö Mikko Kari
Postiosoite Asematie 14
Postinumero 91500
Postitoimipaikka Muhos
Maa Suomi
Puhelin +3584970005
Sähköpostiosoite mikko.kari@muhos.fi
Internet-osoite (URL) http://www.muhos.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/muhos?id=252292&tpk=b0563362-a249-4ebf-a80b-5517c3d7983c
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Muhoksen jäähallin peruskorjaus, Kylmäurakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
252292
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyyntö käsittää Muhoksen jäähallin peruskorjausprojektin Kylmäurakan. Kylmäurakan sisältöön kuuluu jääratalaitteiston sekä lauhdelämpöpumpun suunnittelu ja asennus tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinnan kohde on määritelty tarkemmin hankintailmoituksen liitteenä olevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Muhos (K494)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
4.10.2019 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1.Tarjoaja on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet sekä maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut 2.Tarjoajan luottokelpoisuus on vähintään luokkaa Suomen Asiakastieto Oy:n rating tyydyttävä A / riskiluokka RL3 tai parempi tai muu vastaava sijoittautumismaasta saatava selvitys siitä, että tarjoaja täyttää edellä mainitun vaatimuksen. 3.Tarjoajalla on voimassa liiketoimintaansa koskeva vastuuvakuutus 4.Tarjoajalla on kokemusta vähintään yhden jäähallin kylmäjärjestelmän toteuttamisesta viimeisen viiden vuoden aikana. 5.Tarjoukseen nimetyllä vastuullisella kylmäsuunnittelijalla on kokemusta vähintään yhden jäähallin kylmäjärjestelmän suunnittelusta

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.9.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin