«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen Kotkan toimiston siivouspalvelu

12.09.2019 13:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018757
Tarjoukset 8.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kansaneläkelaitos
Yhteyshenkilö Hankintapalveluryhmä
Postiosoite Nordenskiöldinkatu 12
Postinumero 00250
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +3582063411
Sähköpostiosoite hankintapalvelut@kela.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kela.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=253014&tpk=a5175f13-17b6-4382-9b5c-bde3ee26c376
Hankintayksikön luonne
Muu: Julkisoikeudellinen laitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kansaneläkelaitoksen Kotkan toimiston siivouspalvelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Kela 17/43/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Kelan Kotkan toimiston siivouspalvelu osoitteessa: Kotkan toimisto, Heikinkatu 7, 48100 KOTKA. Hankinnan kohteena oleva siivouspalvelu ja siivottava tilat on kuvattu tarkemmin työohjeessa, laatukuvauksessa, pohjapiirustuksessa ja sopimusluonnoksessa (liitteet 1, 2, 3 ja 4). Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi (1) palveluntuottaja, jonka kanssa Kela tekee palvelusopimuksen Kelan Kotkan toimiston siivouspalvelusta. Hankintamenettely käynnistyy hankintailmoituksen julkaisemisella Hilma-ilmoituskanavassa ja kaikki tarjouspyyntöasiakirjat ovat sähköisesti ja avoimesti kaikkien saatavilla Hanki-palvelussa. Hankintamenettelyssä kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintamenettely toteutetaan tarjouspyynnössä tarkemmin kuvatulla tavalla.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Toimistotilojen siivous. (90919200-4)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Palvelun tuottamisessa voi käyttää alihankintaa. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan sopimuksesta se aikoo antaa alihankintana kolmansille, sekä ehdotetut alihankkijat. Sopimus tehdään sen toimittajan (yrityksen/organisaation) kanssa, jonka nimissä tarjous on tehty. Kyseinen palveluntuottaja on vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista velvoitteista myös silloin, kun se käyttää alihankkijoita. Palveluntuottajat voivat tehdä tarjouksia ryhmittymänä. Tällöin kuitenkin sopimuksen tekeminen ryhmittymän kanssa edellyttää ryhmittymään kuuluvien yritysten/organisaatioiden yhteisvastuullista sitoutumista sopimuksen velvoitteisiin ja vastuisiin. Tarjouksessa tulee ilmoittaa ryhmittymän päävastuullinen taho.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
8.10.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin