«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Välinehuollon koneet

12.09.2019 11:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018737

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 1567535-0
Yhteyshenkilö Laura Sartanen
Postiosoite PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero 00029
Postitoimipaikka HUS
Maa Suomi
Sähköpostiosoite laura.sartanen@hus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=253204&tpk=51f825d9-1170-4764-8681-af2f0143b20a
Hankintayksikön luonne
Muu: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Välinehuollon koneet
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HUS 235-2019
Hankinnan kuvaus

HUOM! TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ MARKKINAKARTOITUSTA JA TEKNISTÄ VUOROPUHELUA VARTEN: VÄLINEHUOLLON KONEET HUS hankkii vuosittain erilaisia huuhtelu- ja desinfiointikoneita, pesu- ja desinfektiokoneita sekä autoklaaveja. Erilaisten tarvikkeiden (mm. instrumentit, työkengät, containerit, objektiivit jne) huuhteluun, pesuun ja desinfiointiin tarkoitettuja koneita on eri yksiköiden ja osastojen käytössä ja niitä uusitaan aina tarvittaessa. Tietopyynnön kohde ja tarkoitus: Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia ja heidän tuotevalikoimaansa sekä saada kattavasti niitä koskevaa tietoa, jotta valmisteilla oleva kilpailutus voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksen mukaisesti. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys kilpailutukseen osallistumiselle eikä vaikuta tarjoajan asemaan siinä. Tietopyynnössä esitetyt seikat ovat alustavia ja saatavat muuttua hankinnan valmistelun edetessä. Toimittajaa pyydetään tietopyyntöön antamassa vastauksessaan ilmoittautumiaan mukaan tekniseen vuoropuheluun sekä kuvaamaan tarjoamiaan tuotteita 30.9.2019 klo 12 mennessä. Tekninen vuoropuhelu tullaan suorittamaan viikkojen 41-43 aikana. Tämä tietopyyntö ei sido Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä eikä vastauksen antajaa. Toimittajien antamat vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Sterilointi-, desinfektio- ja hygienialaitteet. (33191000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintasopimus tullaan tekemään vähintään yhden mutta enintään kolmen tarjousvertailussa eniten pisteitä saaneen tarjoajan kanssa. Tarjoajien ensisijaisuusjärjestys määräytyy tarjousvertailussa saatujen kokonaispisteiden perusteella. Toiselle sijalle tulleen tarjoajan laite voidaan tulosyksikön johtajan päätöksellä hankkia, jos ensisijainen tarjoaja ei pysty sitä toimittamaan taikka ensisijaisen tarjoajan laite ei lääketieteellisin tai teknisin perustein sovellu yksikön käytettäväksi. Jos sopimus tehdään kolmen tarjoajan kanssa, pätee edellä ilmoitettu ehto 2. ja 3. sijalla olevien tarjoajien laitteiden valinnassa. HUS voi painavin lääketieteellisin perustein tai teknisten perustein sekä yksittäistapauksissa, kuten korvatakseen olemassa olevan laitekokonaisuuden osia, hankkia nyt kilpailutettavia tuotteita/laitteita poiketen ensisijajärjestyksestä tai kokonaan tämän sopimuksen ulkopuolelta. Sopimustoimittajaksi valittujen tarjoajien kanssa voidaan toimitus- ja huoltopalveluihin liittyviä yksityiskohtia tarvittaessa täsmentää erillisellä sopimuksella. Jokainen hankittava kone hankitaan tapauskohtaisesti ensisijaisuusjärjestystä käyttäen. Tarjoajan tulee aina tutustua asennuskohteeseen ja laitevaatimuksiin jonka perusteella antaa hankkivalle yksikölle yhteenvedon kokonaisuudesta. Kokonaisuuden sisältö vaihtelee hankekohtaisesti mm. lisäosien (telineet, vaunut, laatikot) osalta. Sopimuskauden pituudeksi on suunniteltu kaksi (2) vuotta sekä kaksi (2) yhden (1) vuoden mittaista optiokautta.

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.9.2019 12.00
Lisätietoja

Tietopyyntöön vastaaminen ja tekniseen vuoropuheluun ilmoittautuminen tapahtuu maanantaihin 30.9.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: laura.sartanen@hus.fi. Toimittajatapaamiset tullaan järjestämään viikoilla 41-43. Tapaamisaikaa voi ehdottaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi HUS Logistiikka
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
«« Takaisin