«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Tietopyyntö: Lieksan kaupunkikonsernin pankkipalvelut

12.09.2019 11:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018734

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Y-tunnus 0242746-2
Yhteyshenkilö Minna Puujalka
Postiosoite Linnunlahdentie 2
Postinumero 80110
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133378712
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=252889&tpk=0ddcb116-70f7-4cb2-aa8d-87431e53d786
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tietopyyntö: Lieksan kaupunkikonsernin pankkipalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
252889
Hankinnan kuvaus

Tietopyyntö koskee Lieksan kaupunkikonsernin maksuliikenne- ja rahahuollon palveluita. Lieksan kaupunkikonserni on päättänyt kilpailuttaa nykyiset maksuliikenne- ja maksuvalmiudenhallinnan ratkaisunsa. Palveluihin kuuluvat kunnan maksuliikenteen vaatimat palvelut, rahanvaihto- ja yösäilöpalvelut, konsernitilit, verkkopankkiratkaisut jne. Lieksan kaupungilla on kolme liikelaitosta ja kaksi tytäryhtiötä, Lieksan Kehitys oy LieKe ja Lieksan Kiinteistöt oy. Lieksan kaupungilla on käytössä yksi käyttötili, tytäryhtiöillä kullakin omat tilit. KILPAILUTUSPROSESSIN AIKATAULU (arvio, ei sitova) Tarjouspyyntö julkaistaan syksyllä 2019. Tavoitteena on, että Lieksan kaupunkikonsernilla on pankkipalvelut käytössä 1.1.2020 alkaen. TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ, VAAN TIETOPYYNTÖ. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien esittäminen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnöllä täydennetään osaamista tarjouspyynnön laadintaan. Tällä tietopyynnöllä pyydetään ja toivotaan toimittajilta kommentteja ja/tai huomioita Lieksan kaupungin maksuliikenne- ja rahahuollon palveluhankintaan liittyen. Pyydämme erityisesti kommentteja mm. tarjouspyynnön sisällöstä: - onko tarjouspyynnössä huomioitu kaikki oleelliset asiat kilpailutuksen kannalta, olisiko jotain lisättävää / poistettavaa? - onko tarjouspyyntö sellaisessa muodossa, että tarjous on helppo tehdä (excel + itse tarjousdokumentti) - onko tarjouspyyntö sellaisessa muodossa, että vastaukset ovat annettavissa yksiselitteisesti? - onko kysyttyjen palveluiden terminologia selvä ja yhdenmukainen? - tarjouspyynnössä kysytään sijoituspohjaisesta kassanhallintapalvelusta. Mitä ja miten asioita ko. palvelusta tulisi tarjouspyynnössä kysyä? Palvelu on ajateltu pisteyttää - mitä asioita palvelusta tulisi arvostaa, mitkä olisivat vertailuperusteet? - mitä muuta tulisi huomioida? Liitteenä tarjouspyyntöluonnos ja tarjouspyyntöluonnoksen hintaliite Pankkipalvelujen hinnat_Lieksa. Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä eikä tähän anneta tarjouksia, tällä vasta pyydetään kommentteja kilpailutuksesta. Tähän kansallisen ilmoituksen muodossa tehtyyn tietopyyntöön ei voi jättää tarjousta, ainoastaan esittää kommentteja. Esitettyihin kommentteihin ei vastata. Tietopyyntö ei velvoita Pohjois-Karjalan hankintatoimea toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla, ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi voi jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta. Esimerkiksi tietopyynnössä esitetyt päivämäärät ovat arvioita ja ne tarkentuvat kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Pohjois-Karjalan hankintatoimi ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole myöskään edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä Pohjois-Karjalan hankintatoimi korvaa tietopyyntöön vastaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Vastaukset, kysymykset ja kommentit voitte esittää määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalin välityksellä kohdassa ”Kysymykset ja vastaukset” 26.9.2019 klo 11.30 mennessä tai kohdassa ”Tietopyynnön vastauksen lähetys” 26.9.2019 klo 12.00 mennessä, jos haluatte liittää vastaukseen erillisen liitedokumentin. Mikäli lataatte erillisen liitteen, teidän tulee painaa myös kohdasta ”Lähetä vastaus tietopyyntöön”. Tietopyynnön kohdalla ”Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika” ei tarkoiteta tarjousten jättämisen määräaikaa, vaan tietopyynnön voimassaolon määräaikaa, johon mennessä voitte ladata erillisen liitteen tietopyyntöön liittyen.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Pankkipalvelut. (66110000-4)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2024

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Postiosoite Linnunlahdentie 2
Postinumero 80110
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet-osoite http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
«« Takaisin