«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Säteilyturvakeskus (STUK) : Gammaspektrometrit ja tuikeilmaisimet

13.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018731
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 178-433180

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Säteilyturvakeskus (STUK)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245869-9
Postiosoite:Laippatie 4
Postinumero:00880
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Raila Rissanen
Puhelin:+358 9759881
Sähköpostiosoite:raila.rissanen@stuk.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.stuk.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Gammaspektrometrit ja tuikeilmaisimet
Viitenumero:
54/2100/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Säteilyn mittauslaitteet. (38341000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat säteilyn mittalaitteet: gammaspektrometrit jäähdyttimineen ja tuikeilmaisimet sekä niiden toimitukset Asiakkaan osoittamaan toimipisteeseen. Hankinnan kohteeseen sisältyy myös tarvittaessa erikseen tilattava laitteiden korjauspalvelu. Hankittavat tuotteet on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen, jotka kilpailutetaan omina kokonaisuuksinaan. Osa-alueeseen A valitaan kolme (3) puitesopimustoimittajaa, osa-alueeseen B valitaan kolme (3) puitesopimustoimittajaa ja osa-alueeseen C valitaan yksi (1) puitesopimustoimittaja. Kustakin osa-alueesta tehtiin omat ja itsenäiset sopimukset.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 223489.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue A: nestetyppijäähdytteinen gammaspektrometri
Osa nro:
A
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Säteilyn mittauslaitteet. (38341000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa-alue koskee nestetyppijäähdytteisiä gammaspektrometreja. Hankinnan kohteena olevat tuotteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vaatimusmäärittely (osa-alue A). Sopimuksen perusteella Toimittajan tuotevalikoimasta voidaan hankkia myös muita sellaisia tuotteita, joita käytetään puitesopimuksen mukaisessa käyttötarkoituksessa sekä -ympäristössä ja jotka sisältyvät sopimuksen kohteena olevia tuotteita vastaavaan osa-alueeseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue B: sähköjäähdytteinen gammaspektrometri
Osa nro:
B
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Säteilyn mittauslaitteet. (38341000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa-alue koskee sähköjäähdytteisiä gammaspektrometreja. Hankinnan kohteena olevat tuotteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vaatimusmäärittely (osa-alue B). Sopimuksen perusteella Toimittajan tuotevalikoimasta voidaan hankkia myös muita sellaisia tuotteita, joita käytetään puitesopimuksen mukaisessa käyttötarkoituksessa sekä -ympäristössä ja jotka sisältyvät sopimuksen kohteena olevia tuotteita vastaavaan osa-alueeseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue C: tuikeilmaisin
Osa nro:
C
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Säteilyn mittauslaitteet. (38341000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa-alue koskee tuikeilmaisimia. Hankinnan kohteena olevat tuotteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vaatimusmäärittely (osa-alue C). Sopimuksen perusteella Toimittajan tuotevalikoimasta voidaan hankkia myös muita sellaisia tuotteita, joita käytetään puitesopimuksen mukaisessa käyttötarkoituksessa sekä -ympäristössä ja jotka sisältyvät sopimuksen kohteena olevia tuotteita vastaavaan osa-alueeseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 065-150939

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
A
Nimi:
Osa-alue A: nestetyppijäähdytteinen gammaspektrometri

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mirion Technologies (Rados) Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0882509-0
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pagode Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2330325-8
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:67889.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
B
Nimi:
Osa-alue B: sähköjäähdytteinen gammaspektrometri

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mirion Technologies (Rados) Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0882509-0
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pagode Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2330325-8
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:118400.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
C
Nimi:
Osa-alue C: tuikeilmaisin

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
20.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Gammadata Instrument AB
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:SE556296350301
Postitoimipaikka:Uppsala
Maa:Ruotsi
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:37200.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Osa-alueilla A, B ja C tehtiin itsenäiset toimittajakohtaiset sopimukset. Osa-alueille A ja B valittiin kaksi (2) toimittajaa/osa-alue, osa-alueelle C valittiin yksi (1) toimittaja.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.9.2019
«« Takaisin