«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Forum Virium Helsinki Oy : KORJATTU TIETOPYYNTÖ: Digitaalinen työkalu isän roolin vahvistamiseen

12.09.2019 11:11
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018726

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Forum Virium Helsinki Oy
Y-tunnus 2170029-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Forum Virium Helsinki
Yhteyshenkilö Peeter Lange
Postiosoite Unioninkatu 24
Postinumero 00130
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358403530243
Sähköpostiosoite peeter.lange@forumvirium.fi
Internet-osoite (URL) www.forumvirium.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Forum virium Helsinki Oy

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
KORJATTU TIETOPYYNTÖ: Digitaalinen työkalu isän roolin vahvistamiseen
Hankinnan kuvaus

Digitaalinen työkalu isän roolin vahvistamiseen

HANKKEEN TAUSTA

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi kehittää palvelujaan parantaakseen asiakaskokemusta sekä lisätäkseen saatavuutta, tuottavuutta ja laatua. Henkilöstön osaamista tuetaan ja prosesseja tehostetaan mm. uusilla digitaalisilla työkaluilla.

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta. Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsingin lisäksi Tampere, Vantaa ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu.

TARPEEN KUVAUS

Perinteisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa äidin rooli on korostunut ja he ovat toimineet pääasiallisena perheen asioiden hoitajina palveluissamme. Isien (tai kumppaneiden) roolin vahvistaminen edistää koko perheen hyvinvointia, parisuhdetta ja lasten kehitystä. Miten isyyden roolia saadaan vahvistettua perheiden sisällä sekä palveluissamme? Voisiko teknologiasta löytyä apua?

Ratkaisun kohderyhmänä on helsinkiläinen lapsiperhe ja mahdollisesti myös sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Ratkaisu voisi esimerkiksi tukea isän roolin näkyväksi tekemistä perheessä sekä palveluissamme, asiakkaan ja ammattilaisen välistä kommunikaatioita tai toimia keskusteluiden tukena kotona ja asiakastapaamisissa. Ratkaisu ei vaadi yhteyttä potilas- tai asiakastietojärjestelmään. Palvelu tulee olla kaikkien saatavilla, maksuton ja helposti käyttöön otettavissa.

YHTEISKEHITTÄMINEN

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 8 000 euroa. Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua. Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja ja markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 3.10.2019 osoitteeseen: peeter.lange@forumvirium.fi

MARKKINAVUOROPUHELU

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (15min) ja saada siitä palautetta (15min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset tarjouspyynnön pohjalta, joiden perusteella valitaan kehittämiseen yhteistyökumppani.

Markkinavuoropuhelu järjestetään lokakuussa 2019. Kutsuttaville yrityksille lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä ja aikataulusta sähköpostitse

.

TYÖPAJA JA INFOTILAISUUS

Teemasta järjestetään työpaja, jossa yritykset saavat lisää tietoa ja ymmärrystä tarpeesta sekä miten yrityksen ratkaisut voivat vastata näihin tarpeisiin.

Aika: 23.9.2019 klo 9.00-11.00

Paikka: Kallion pk, perhekahvila, Toinen linja 4 c

Ilmoittautuminen avataan 27.8.2019 www.cohewe.eu sivustolla.

Tietopyyntöä korjattu 12.9.2019 yhteystietojen ja päivämäärien osalta. Alkuperäisen tietopyynnön numero on: 2019-017114.

Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8) Digitaalinen (CA43-9), Perhesuunnittelu (DA32-7), Miehille (EA04-4)
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9) Sosiaalityö (DA29-8), Perhesuunnittelu (DA32-7), Miehille (EA04-4), Digitaalinen (CA43-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

y-tunnus

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin