«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Turun yliopisto : Kemikaalikaappien puitejärjestely

14.09.2019 15:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018720
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 179-435813

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245896-3
Postiosoite:Yliopistonmäki
Postinumero:20014
Postitoimipaikka:Turun yliopisto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jaakko Uotila
Puhelin:+358 503839896
Sähköpostiosoite:kilpailutus@utu.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.utu.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kemikaalikaappien puitejärjestely
Viitenumero:
6/02.05.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet. (35000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun yliopisto (Yliopisto) on toteuttamassa kemikaalikaappien hankintaa perustamalla puitejärjestelyn, jossa Yliopistolla on oikeus tilata sopimuskauden aikana, kilpailutetuin ehdoin, kemikaalikaappeja tarvikkeineen ja lisälaitteineen palvelemaan Yliopiston eri yksiköiden, erityyppisten aineiden kuten nesteiden ja kaasujen turvallista ja määräysten mukaista käyttöä ja varastointia. Kaapit ovat lähinnä laboratoriokäytössä. Varastoitavat kemikaalit ovat vaaraominaisuuksiltaan erilaisia, osa keskenään voimakkaasti reagoivia. Kaapeissa voidaan säilyttää mm. syttyviä nesteitä tai kaasuja, syövyttäviä ja hapettavia kemikaaleja taikka myrkyllisiä kemikaaleja. Kaappiratkaisujen hankinnan toteutuksessa tullaan siten huomioimaan eri kemikaalien vaatimat ratkaisumallit kuten esimerkiksi syttyviä nesteitä ja kaasuja ei varastoida samassa tilassa syövyttävien ja hapettavien kemikaalien kanssa. Hankittavien kaappien tulee siten aina palvella sitä erityistä tarkoitusta, johon se hankitaan.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 150000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Turvalaitteistot. (35113300-2)
Erilaiset koneet, laitteet ja tarvikkeet. (30190000-7)
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
Pelastus- ja turvavälineet. (35100000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turku

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kilpailutuksella perustetaan yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jolta Yliopistolla on oikeus tilata ns. tarpeitaan kulloinkin vastaavia kemikaalikaappeja, kuten paloturvakaappeja, happo-emäskaappeja, myrkkykaappeja, yhdistelmäkaappeja tai vastaavia sekä näiden käyttöön liittyviä varaosia, tarvikkeita, lisälaitteita (esim. valuma-altaat, hyllytarvikkeet, tuulettimet, suodattimet).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Pakolliset ilmoitettavat optiot (lisähyllyt, ulosvedettävät hyllyt, vaihtosuodattimet ja valuma-altaat) on kuvattu kohdassa Hankinnan kohteet kriteerit, kunkin ryhmän kohteiden alla. Näiltä osin on pyydetty hintatiedot, joita ei kuitenkaan käytetä hintavertailussa. Vapaaehtoisesti ilmoitettavat optiot koskevat alla olevia tuotteita/tuoteryhmiä ja tarjoajan halutessa tarjota niitä, voi tarjota ladata erillisen listan niistä tarjouksensa yhteyteen: a) Kemikaalinsiirtokärry vähintään 2 lukittavalla pyörällä ja 4 kääntyvällä pyörällä, työntöaisalla ja valumaaltaalla b) Paloturvakaappi 180 x 60 cm, 3 hyllyä, omalla suodattimella c) Paloturvakaappi 60 x 60 cm, 1 hylly, omalla suodattimella d) Happo-emäskaappi 200 x 120 cm, 4 hyllyä, omalla suodattimella e) Happo-emäskaappi 60 x 100 cm, 1 hylly, omalla suodattimella f) Happo-emäskaappi 60 x 140 cm, 1 hylly, omalla suodattimella g) Yhdistelmäkaappi 200 x 120 cm, ilmanvaihtoon kytkettävä h) Ryhmien 2 ja 3 (Happo-emäskaapit, Myrkkykaapit) kaapien osalta tieto ja hinta siirrettävyyden mahdollistavan pohjaratkaisun saatavuudesta, esim. kiinteä siirtosokkeli, kalustepyörät, erillinen siirtosokkeli tai vastaava.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 031-069239

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Kemikaalikaappien puitejärjestely

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Knorring Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0110085-5
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:150000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:150000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.9.2019
«« Takaisin