«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Rosk'n Roll Oy Ab : Mömossenin jäteasema, Kenttäalueen muotoilu ja päällystystyöt sekä vesihuoltolinjan rakentaminen, rakennusurakka

12.09.2019 11:36
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018704
Tarjoukset 3.10.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Rosk'n Roll Oy Ab 0768908-2 /
Rosk'n Roll Oy Ab
Asta Säämänen
Teollisuustie 4
06150
PORVOO
Puh. +358406282055

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Rosk'n Roll Oy Ab
Y-tunnus 0768908-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Rosk'n Roll Oy Ab
Yhteyshenkilö Asta Säämänen
Postiosoite Teollisuustie 4
Postinumero 06150
Postitoimipaikka PORVOO
Maa Suomi
Puhelin +358406282055
Sähköpostiosoite asta.saamanen@rosknroll.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Kuntaomisteinen

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Mömossenin jäteasema, Kenttäalueen muotoilu ja päällystystyöt sekä vesihuoltolinjan rakentaminen, rakennusurakka
Hankinnan kuvaus

Rakennusurakka sisältää Mömossenin jäteaseman vastaanottoalueen kentän muotoilu-, täyttö- ja leikkaustyöt, purkutyöt, kentän päällystämisen, vesihuoltolinjan sekä öljyn- ja hiekanerotinjärjestelmän rakentamisen sekä kaikki näihin liittyvät työt materiaalihankintoineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi saatettuna.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Porvoo (K638)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
21.10.2019 - 29.11.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Urakkatarjouksen tekijöitä suositellaan tutustumaan urakka-alueeseen ja siellä vallitseviin olosuhteisiin sekä tekemään tarpeelliseksi katsomansa urakan laajuuden määrittelyn vaatimat mittaukset ja tutkimukset ennen tarjouksen antamista. Rakennuskohteeseen voi tarjouksen jättäjä tutustua omatoimisesti. Tutustumisesta on ilmoitettava sähköpostilla Asta Säämäselle viimeistään vuorokautta aikaisemmin. Alueella on jätekeskuksen toimintoja, joiden sijoittuminen alueella voi vaikuttaa urakoitsijan toimintamahdolli-suuksiin alueella.

Urakkakilpailuun on ilmoittauduttava sähköpostilla osoitteeseen: asta.saamanen@rosknroll.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava: tarjoavan yrityksen nimi ja postiosoite sekä yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Urakkatarjous on annettava tarjouspyynnön tarjouslomakkeilla, ja tarjous on toimitettava liitteineen 3.10.2019 klo 14.00 mennessä. Tarjous tulee jättää sähköpostilla osoitteeseen: asta.saamanen@rosknroll.fi

Sähköpostiviestin kommenttikenttään teksti ”Tarjous, Kenttäalueen muotoilu- ja päällystystyöt sekä vesihuoltolinja, rakennusurakka”. Tarjous katsotaan saapuneeksi, kun se näkyy vastaanottajan sähköpostissa. Tarjoukset suositellaan jättämään hyvissä ajoin ennen viimeistä jättöhetkeä ja pyytämään vastaanottokuittaus.

Tarjouksen voi toimittaa myös paperisena osoitteeseen: Rosk’n Roll Oy Ab, Asta Säämänen, Teollisuustie 4, 06150 PORVOO

Tarjouksen on oltava suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen tarjoajan nimi ja merkintä ”Tarjous, Kenttäalueen muotoilu- ja päällystystyöt sekä vesihuoltolinja, rakennusurakka”.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka peruste on kelpoisuusvaatimukset täyttävistä tarjouksista vertailuhinnaltaan halvin hinta. Laatutekijät on huomioitu kelpoisuusvaatimuksissa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.10.2019 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa tarjouksen antajaa sitovasti kolme kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöä ja suunnitelmia koskevat lisätietopyynnöt tulee tehdä 23.9.2019 klo 14.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen asta.saamanen@rosknroll.fi

Tehtyihin kysymyksiin annetaan vastaukset viimeistään kahden arkipäivän kuluttua (25.9) lisätietopyyntöjen ilmoitetun jättöajan jälkeen. Lisäkysymysten vastaukset toimitetaan sähköpostilla niille, jotka ovat ilmoittaneet viimeistään 23.9.2018 sähköpostiosoitteensa Asta Säämäselle. Lisäkysymysten vastaukset löytyvät

muutaman päivän viiveellä myös osoitteesta http://www.rosknroll.fi/rosknroll/julkiset-hankinnat/

Ainoastaan kirjallisesti annetut vastaukset ovat tilaajaa sitovia.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö.pdf

Urakkatarjouslomake.pdf

Urakkaohjelma.pdf

Yksikköhintaluettelo.pdf

Työselitys.pdf

Työturvallisuusasiakirja.pdf

Turvallisuusasiakirjan Liite 1_Pelastussuunnitelma.pdf

101007616-005-10_120919.pdf

101007616-005-11_020919.pdf

101007616-005-12_020919.pdf

Tyyppiesimerkit erottimista ja näytteenottokaivosta.pdf

Asiakirjaluettelo.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin