«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Savon Koulutuskuntayhtymä : Pystykaraisen työstökeskuksen hankinta

11.09.2019 15:58
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018685
Tarjoukset tai osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä
Keskeytettävän hankintailmoituksen numero
2019-016465
Hankinnan nimi
Pystykaraisen työstökeskuksen hankinta

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Savon Koulutuskuntayhtymä
Y-tunnus 1852679-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Jouni Vehviläinen
Yhteyshenkilö Jouni Vehviläinen
Postiosoite Sammakkolammentie 2
Postinumero 70200
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
Puhelin +3580447853443
Sähköpostiosoite jouni.vehvilainen@sakky.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4905/2a7c03fdb025499fce340b1e55c9312e
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pystykaraisen työstökeskuksen hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
178/02.08.00/2019
Hankinnan kuvaus

Savon koulutuskuntayhtymä hankkii uuden ja käyttämättömän pystykaraisen työstökeskuksen opetuskäyttöön.

Tarjottavan koneen tulee täyttää tarjouspyynnössä vaaditut ominaisuudet ja vähimmäisvaatimukset.

Koneiden toimitusosoite on Presidentinkatu 3 Kuopio.

Lisätty 16.8.2019

Hankittava pystykarainen työstökeskus tulee metallialan opetuskäyttöön.

Henkilörekisteritietojen käsittelystä noudatetaan olemassa olevaa henkilötietolakia ja asetuksia.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Työstökoneet. (42600000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kuopion seutu (S112)

Keskeyttämispäätöksen perusteet

Lisätietoja
Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä. Lainsäädännön esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankin­ tamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin ja tarjoajiin. Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO 28.8.066 taltio 2514). Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu. Nyt kyseessä olevassa hankinnassa tarjousten vastaanottamisen jälkeen havaittiin sekä oleellinen virhe että epätarkkuus tarjouspyynnön mää­rittelyissä koneen kokoluokan osalta. Hankinnan kohteena olevan koneen enimmäiskoon määrittelyyn liittyvän tarjouspyynnön virheen ja epätarkkuuden seurauksena voi olla se, että tarjouskilpailuun osallistu­vat laitteet eivät sovi tarkoitukseen varattuun opetustilaan. Lisäksi tar­jottavat laitteet voivat olla liian suuren kokonsa vuoksi epätaloudellisia sekä hankintahinnan että käyttökustannusten osalta, kun otetaan huomioon koneen käyttötarkoitus vain opetuskäytössä. Näitä virheitä ei voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu mahdollisessa tulevassa kilpailutukses­ sa ei vaarannu, koska keskeytettävään hankintaan saapuneista tarjouk­ sista ei ole annettu tietoja tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajille. Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4905/2a7c03fdb025499fce340b1e55c9312e

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin