«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue : Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjatutkimustöiden puitesopimus

12.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018681
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 177-431278
Tarjoukset 31.10.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=222284&tpk=72a6cc86-9647-4827-9e31-215e8f8cdb12

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 86, Veteraanikatu 5 (käyntiosoite)
Postinumero:90130
Postitoimipaikka:OULU
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ari Kuotesaho
Puhelin:+358 295038259
Sähköpostiosoite:ari.kuotesaho@ely-keskus.fi
Faksi:+358 88162869
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=222284&tpk=72a6cc86-9647-4827-9e31-215e8f8cdb12
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjatutkimustöiden puitesopimus
Viitenumero:
POPELY/533/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitejärjestelyllä teetetään pohjatutkimuksia sekä siihen liittyviä erittelemättömiä asiantuntijapalveluita vuosien 2020 - 2022 välisenä aikana.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9) , Kainuu (FI1D8)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alue.

Kainuu
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puitesopimukseen kuuluu maaperä- ja pohjatutkimusten tekeminen vuosien 2020 - 2022 aikana Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Sopimukseen sisältyy seuraavia mm. töitä: a) painokairauksia; b) siipikairauksia; c) tärykairauksia; d) porakonekairauksia; e) heijarikairauksia; f) puristinheijarikairauksia; g) häiriintyneiden maanäytteiden ottamista; h) koekuoppien tekemistä; i) maatutkausta tulkittuna; j) laboratoriotutkimuksia; k) tutkimuspisteiden kartoittamiset (x,y,z -koordinaatit); l) PIMA-tutkimuksia. Tutkimusohjelmat aikatauluineen laatii pääsääntöisesti tilaaja / suunnittelukonsultti. Tutkimustyön ohjaus ja koordinointi edellyttää geoteknistä asiantuntemusta. Puitesopimus ei sisällä geo- ja kalliosuunnittelutehtäviä. Sopimukseen kuuluvat toimeksiannot ovat kahdentyyppisiä, joko tilaajan toimesta tai suunnittelukonsultin toimesta tehtäviä toimeksiantoja. Puitesopimustoimijan tuottamat palvelut tulee kattaa kaikki em. osa-alueet. Puitesopimus tehdään neljän (4) palveluntuottajan kanssa. Tätä puitesopimusta voi käyttää myös Pohjoisen hankinta-alueen organisaatio. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana voi olla myös ELY-keskusten alueiden maakuntien liitot, kaupungit ja kunnat. Puitesopimuksen sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimuksessa on yhden (1) vuoden optiomahdollisuus (01.01.2023 – 31.12.2023). Optiovuoden käyttö edellyttää molempien sopijapuolten kirjallista hyväksyntää. Optiovuoden käytöstä päätetään syyskuussa 2022 ja viimeistään 30.09.2022.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 4

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.10.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:31.10.2019 13:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.9.2019
«« Takaisin