«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Alerte Oy Ab : Ympäristökone 3/19

12.09.2019 09:56
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018669
Tarjoukset 25.9.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Alerte Oy Ab 2775851-6 /
Alerte
Tarjouspyyntö 3/19Bjarne Strengell
Strengbergsgatan 1
68600
Jakobstad
Puh. +358440428663

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Alerte Oy Ab
Y-tunnus 2775851-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Alerte
Yhteyshenkilö Bjarne Strengell
Postiosoite Strengbergsgatan 1
Postinumero 68600
Postitoimipaikka Jakobstad
Maa Suomi
Puhelin +358440428663
Sähköpostiosoite info@alerte.fi, bjarne.strengell@alerte.fi
Internet-osoite (URL) www.alerte.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Kunnallinen yhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ympäristökone 3/19
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Tarjouspyyntö 3/19
Hankinnan kuvaus

Alerte Ab pyytää tarjouksia uudesta ympäristökoneen hankinnasta tarjouspyynnön mukaisesti. Konetta tullaan käyttämään kiinteistöhoidon tehtävissä.

Ajoneuvon tulee olla työsuojeluviranomaisten hyväksymä, moottoriajoneuvoasetuksen mukaisesti varusteltu, CE-merkitty sekä täyttää voimassa olevat työsuojelumääräykset.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Traktorit. (16700000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan Y-tunnus sekä hänen tulee kuulua alv- ja ennakkoperintärekisteriin.

Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen, lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouksen yhteydessä pyydetään toimittamaan seuraavat asiakirjat:

- Verovelkatodistus,

- Todistus lakisääteisten työnantajamaksujen (työeläkemaksut) suorittamisesta.

Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Hankintayksikkö voi pyytää täydentämään tai toimittamaan kyseisiä asiakirjoja

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta ylittää tavara- ja palveluhankintojen EU-kynnysarvon. Hankintamenettely on avoin menettely. Tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa, www.hankintailmoitukset.fi–sivustolla.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.9.2019 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 2 kuukautta.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö Ympäristökone 3-19.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin