«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Fimlab Laboratoriot Oy : KESKEYTYSILMOITUS: Kokonaispalvelu: Vieritestilaite Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihapon osoittamiseen

12.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018668
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 177-430658

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Fimlab Laboratoriot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2392519-6
Postiosoite:PL 66 / Arvo Ylpön katu 4
Postinumero:33013
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marjatta Heikkilä
Puhelin:+358 503221466
Sähköpostiosoite:tarjoukset@fimlab.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.fimlab.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Kokonaispalvelu: Vieritestilaite Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihapon osoittamiseen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kokonaispalvelu, joka sisältää arviolta 25 kpl ammattikäyttöön tarkoitetun vieritestilaitteen (jolla osoitetaan Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihappoa testin avulla potilaan nenän ja/tai nielun sivelynäytteestä ja/tai nenänielunäytteestä) (Laite) käyttöoikeuden, tarvittavat työasemasovellukset ja ohjelmistot päivityksineen, Laitteen käytössä tarvittavat testit, reagenssit, kontrollit ja muut mahdolliset käyttötarvikkeet (Tarvikkeet) (pois lukien näytteenottotarvikkeet, jotka eivät sisälly hankintaan) sekä Laitteen käyttäjäkoulutuksen laboratorion vastuuhenkilöille, Laitteen huolto- ja tukipalvelun ja muun tarjouspyynnössä määritelly palvelun.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Kokonaispalvelu, joka sisältää arviolta 25 kpl ammattikäyttöön tarkoitetun vieritestilaitteen (jolla osoitetaan Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihappoa testin avulla potilaan nenän ja/tai nielun sivelynäytteestä ja/tai nenänielunäytteestä) (Laite) käyttöoikeuden, tarvittavat työasemasovellukset ja ohjelmistot päivityksineen, Laitteen käytössä tarvittavat testit, reagenssit, kontrollit ja muut mahdolliset käyttötarvikkeet (Tarvikkeet) (pois lukien näytteenottotarvikkeet, jotka eivät sisälly hankintaan) sekä Laitteen käyttäjäkoulutuksen laboratorion vastuuhenkilöille, Laitteen huolto- ja tukipalvelun ja muun tarjouspyynnössä määritelly palvelun.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu40
Hinta 60
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 144-354022

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Kokonaispalvelu: Vieritestilaite Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihapon osoittamiseen

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustelusta syystä. Tarjouspyyntö on todettu vertailuhinnoittelun osalta tulkinnanvaraiseksi. Tarjousten vertailua ei siten ollut mahdollista tehdä vaarantamatta tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Asiassa on myös huomioitava, että epäonnistuneen tarjouspyynnön johdosta myös tarjoajia on saattanut jäädä kokonaan osallistumatta tarjouskilpailuun. Tästä syystä hankinta keskeytetään. Keskeytetystä hankinnasta tullaan järjestämään uusi tarjouskilpailu mahdollisimman pian,

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.9.2019
«« Takaisin