«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos : Silkkiniityn päiväkodin tekninen ja rakenteellinen peruskorjaus

11.09.2019 13:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018657
Tarjoukset 17.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-017016
Hankinnan nimi
Silkkiniityn päiväkodin tekninen ja rakenteellinen peruskorjaus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos
Y-tunnus 0101263-6
Yhteyshenkilö Anne-Maija Holmström
Postiosoite PL 6200 (Virastopiha 2 C)
Postinumero 02070
Postitoimipaikka ESPOON KAUPUNKI
Maa Suomi
Puhelin +358500744550
Sähköpostiosoite tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.espoo.fi/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=248812&tpk=094e8950-c98d-479f-856b-3f432f68ce3b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Silkkiniityn päiväkodin tekninen ja rakenteellinen peruskorjaus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
248812
Hankinnan kuvaus

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos pyytää tarjoustanne Silkkiniityn päiväkodin teknisestä ja rakenteellisesta peruskorjauksesta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Rakennuspaikan osoite on Opinkuja 1, 02100 Espoo. Urakka-alueen ulkopuolella tarvittaville työmaan sosiaali- ja varastotiloille tulee päätoteuttajan vuokrata tarvittavat alueet. Kohteen rakennustyön aloitus on 14.10.2019. Töiden tulee olla valmiit ja rakennuttajalle luovutettavissa viimeistään 20.5.2020 Työmaan virallinen kieli on suomi. Työmaalla on oltava kokoaikainen vastaava työnjohtaja. Urakka sisältää: teknisen ja rakenteellisen peruskorjauksen tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti valmiiseen käyttökuntoon saatettuna. Muutokset ja muutosalueet on tarkemmin esitetty ark-, rak-, lvi- ja sähkösuunnitelmissa. Urakan sisältö pääosin: Kohteen korjaushankkeessa tehdään ilmanvaihtojärjestelmän parannus ja laajennus, minkä yhteydessä IV-koneet ja -kanavat uusitaan, kellarin yhdestä varastotilasta otetaan osa IV konehuone käyttöön sekä kattokerroksessa sijaitsevaa IV-konehuonetta laajennetaan. Vesikatto ja vesikate uusitaan IV-konehuoneen laajennuksen edellyttämältä alueelta. Korjaushankkeessa tehdään lisäksi pieniä tilamuutoksia, joissa mm. muutetaan päädyn tilat henkilökunnan tiloiksi ja laajennetaan märkäeteistä. Kohteen vesijohdot uusitaan ja viemärin painumat korjataan. Lämmönjakokeskus uusitaan. Lämpöjohdot säilytetään. Peruskorjattavissa huoneissa nykyiset patterit irrotetaan ja huudellaan sekä asennetaan uudelleen. Rakennusautomaatiolaitteet uusitaan. Sisätilojen kaikkien pintojen ja alakattojen uusiminen. Keittiön kevytsoraeristetyn lattian pintalaatta ja vedeneristekerrokset uusitaan. Keittiön laitteet ja kylmiöt uusitaan. Vedeneristeet ja pintamateriaalit uusitaan samalla myös kaikissa märkätiloissa. Rakennuksen tolpparunkoisten ulkoseinien höyrynsulku ja sen sisäpuoliset kerrokset uusitaan. Kellarin seinien sisäpuoliset lämmöneristyskerrokset poistetaan. Niille kellarin osille, joita ei voida lämmöneristää ulkopuolelta asennetaan uusi sisäpuolinen lämmöneristys kalsiumsilikaattilevyillä. Ryömintätilaan rakennetaan uusia perusmuureja. Rakennuksen salaojitus uusitaan pl. sisäpihan ja luoteispäädyn osalta. Rakenteeseen jäävät salaojat huolletaan ja puhdistetaan. Perusvesikaivo, sadevesikaivoja ja linjoja uusitaan. Maanvastaiset seinät lämmön- ja vedeneristetään ulkopuolelta vastaavalta alueelta. Rakennuksen vierustäyttöjen pinnan tasauksia parannetaan näiltä osin. Alapohjan ryömintätilan tuulettuvuus varmennetaan lisäämällä tuuletusputket ja asentamalla koneellinen poisto kanava koko alapohjan matkalle. Pihaportaat uusitaan. Rakennus on urakan aikana tyhjillään. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Tilaaja on hakenut kohteelle rakennusluvan. Rakennuslupa menettely on käynnissä. Urakoitsijan tulee huomioida, että rakennusluvasta tulee urakoitsijalle velvoitteita mm. järjestää maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vastaava työnjohtaja, KVVtyönjohtaja ja IV-työnjohtaja. Urakoitsijan tulee huolehtia rakennusluvan edellyttämistä katselmuksista ja muista velvoitteista. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Käyntiä varten on oltava yhteydessä kiinteistönhoitaja Juha Tuoviseen p. 040-5042358. Tilaaja on oikeutettu hylkäämään tarjouksen mikäli tarjoaja ei ole tutustunut kohteeseen. Urakoitsijan on tarkistettava suunnitelmien ja kuvien mitat kohteella ja huomioitava ne tarjouksessaan. Kohteen käyttäjien yhdyshenkilö päiväkodin johtaja Anu Gröönroos, puh. 046-8771547

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Espoo (K049)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kyseessä on avoin kilpailutus. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat läsnä Espoon kaupungin Tilapalveluiden edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava hankintalain 83 §:n sekä 105 §:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan. Soveltuvien tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan tarjousten vertailuun. Tarjouspyynnön tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.9.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjoukset mahdollisten liitteiden kanssa on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu-portaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/espoo

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin