«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Uudenkaupungin kaupunki : Siirtokuljetukset, sosiaali- ja terveyskeskus

11.09.2019 12:52
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018650
Tarjoukset 11.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Uudenkaupungin kaupunki
Y-tunnus 0144036-6
Yhteyshenkilö Henna Honkanen
Postiosoite Välskärintie 2 C
Postinumero 23500
Postitoimipaikka Uusikaupunki
Maa Suomi
Puhelin +3582845151
Sähköpostiosoite henna.honkanen@uusikaupunki.fi
Faksi +358284515312
Internet-osoite (URL) http://www.uusikaupunki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/uusikaupunki?id=251035&tpk=4111e1b6-2775-4714-8c21-2d08ffdfaebf
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Siirtokuljetukset, sosiaali- ja terveyskeskus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Sote- 251035
Hankinnan kuvaus

Uudenkaupungin terveyspalvelut ja vanhustyö pyytää tarjoustanne asiakkaiden siirtokuljetuksista. Uudenkaupungin lähisairaalan vuodeosastoilta on kuljetuksia n. 20 - 30 kpl/kk, pääsääntöisesti Turkuun, Vehmaalle ja Laitilaan. Vehmaan vuodeosaston kuljetuksia on keskimäärin 5 – 10 kpl/kk. Kuljetuksia on Turkuun ja Uuteenkaupunkiin. Tarjouspyyntö koskee myös vanhustyön laitoksia. Näissä laitoksissa kuljetuksia on noin 2-4 kpl/kk, pääsääntöisesti Turkuun ja Kalantiin. Asiakkaiden siirtokuljetukset ovat pääsääntöisesti laitossiirtoja; kuljetuksia tutkimuksiin toiseen hoitolaitokseen ja takaisin tai siirtokuljetuksia toiseen hoitolaitokseen. Tilaukset tehdään pääsääntöisesti etukäteen (esim. edellisenä päivänä), jolloin kuljetus aloitetaan tilauksen yhteydessä sovittuna aikana. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita henkilölle soveltuvin kuljetusväline. Poikkeuksellisissa tilanteissa tulee häiriöttömän palvelun turvaamiseksi käyttää vara-autoja. Vara-auton käytöstä on informoitava ostajaa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Taksipalvelut. (60120000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouksen jättäjällä tulee olla tarjouksen jättöaikana voimassa oleva taksiliikennelupa tai tarjoaja esittää luotettavan selvityksen siitä että se saa luvan ennen sopimuksen tekoa. Tarjouksen voi tehdä myös yhteenliittymä, jolloin kaikilla siihen osallisilla tulee olla voimassa oleva taksiliikennelupa. Taksinkuljettajalta edellytetään ajotaitoa ja henkilökohtaista soveltuvuutta. Taksiluvan haltija vastaa siitä, että kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa, ja siitä, että kuljettajalla on tarvittava taito ja osaaminen. Taksinkuljettajalta vaaditaan Liikenteen turvallisuusviraston järjestämän kokeen suorittamista. Tarjoaja sitoutuu tuottamaan asiakaspalvelua hyvällä suomen kielellä. Liikennöitsijä ja kuljettaja, jonka äidinkieli ei ole suomi, sitoutuu toimittamaan todistuksen valtionhallinnon suomen kielen kielitutkinnon suorittamisesta taitotasolla hyvä taito tai yleisen kielitutkinnon tutkintotodistuksen taitotasolla 4-5. Taksamittarin tulee täyttää mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/ EY (mittauslaitedirektiivi) vaatimukset ja olla varustettu CE-merkinnällä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
11.10.2019 12.00
Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun mahdollisesti siirtyessä toiselle taholle sopimuskauden aikana, siirtyy myös tämä sopimus järjestämisvastuussa olevalle. Vaihtoehtoisesti Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueella on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen siirtoa.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin