«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Tulli : GC-MS-laitteistojen hankinta laittoman maahantuonnin näytteille

11.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018629
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 176-428342

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tulli
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245442-8
Postiosoite:Opastinsilta 12
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutukset@tulli.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tulli.fi/fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
GC-MS-laitteistojen hankinta laittoman maahantuonnin näytteille
Viitenumero:
37/01.06.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kaasukromatografit. (38432210-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena oli GC-MS-laitteistojen (kaasukromatografi-yksöiskvadrupolimassaspektrometri) ja toistaiseksi voimassa olevien täyshuoltosopimusten hankinta Tullilaboratorioon.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 348250.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

GC-MS-laitteistoja on tarkoitus käyttää laittoman maahantuonnin näytteiden analysoimiseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinta sisälsi 1+3 GC-MS-laitteistoa, mikä tarkoittaa sitä, että Tulli tulee aluksi hankkimaan yhden (1) GC-MS-laitteiston ja toistaiseksi voimassa olevan täyshuoltosopimuksen. Lisäksi Tullilla on oikeus optiona hankkia kolme (3) GC-MS-laitteistoa ja toistaiseksi voimassa olevat täyshuoltosopimukset hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397 / 2016) 41 §:n mukaisesti kolmen (3) vuoden kuluessa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 140-344802

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
GC-MS-laitteistojen hankinta laittoman maahantuonnin näytteille

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
4.9.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Agilent Technologies Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1553618-2
Postiosoite:Hevosenkenkä 3
Postinumero:02600
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:348250.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.9.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat (tavarahankinnat)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Tulli on julkaissut hankinnasta vapaaehtoisen suorahankintailmoituksen 22.7.2019. Tulli ei pyrkinyt keinotekoisesti kaventamaan hankinnan kohdetta tai ehdottomia vähimmäisvaatimuksia, vaan vaatimukset kirjoitettiin Tullilaboratorion tarpeisiin ja nykyiseen toimintaan perustuen. Hankintayksikkö julkaisi hankintaan liittyen ennakkoilmoituksen 23.1.2019 ja toimittajien kanssa käytyjen teknisten vuoropuhelujen perusteella Tulli pyrki selvittämään, onko markkinoilla toimittajia, jotka kykenisivät tarjoamaan GC-MS-laitteistoja Tullilaboratorion tarpeisiin. Hankittaville GC-MS-laitteistoille asetettiin seuraavia ehdottomia vähimmäisvaatimuksia. Laitteistojen oli pystyttävä toimimaan retentioaikalukituksella (RT-lukitus). Tullilaboratorion nykyinen laittoman maahantuonnin näytteiden kirjasto on rakennettu RT-lukituksen ympärille, mitä voidaan pitää ehdottomana vaatimuksena uudessa GC-MS-laitteistojen hankinnassa, jotta vältetään yhteensopimattomien GC-MS-laitteistojen hankinta ja varmistetaan laittoman maahantuonnin näytteiden analyysitoiminnan jatkuvuus. GC-MS-laitteistoja joudutaan hankkimaan portaittain, minkä takia vanhojen ja uusien GC-MS-laitteistojen on pystyttävä toimimaan kitkattomasti keskenään. Lisäksi RT-lukitus vaatimuksella varmistetaan, että uudet GC-MS-laitteistot kykenevät hyödyntämään vuosien mittaan kehitettyä vertailuainekirjastoa. Kirjaston rakentamiseen käytetty rahallinen arvo ja työmäärä ovat niin merkittävät, että uuden kirjaston rakentaminen on käytännössä mahdotonta. Uudet GC-MS-laitteistot tuli myös pystyä liittämään Tullilaboratorion olemassa olevaan GC-FTIR-laitteistoon. Näiden laitteiden yhdistämisellä tavoitellaan Tullilaboratorion laittoman maahantuonnin näytteiden analyysitoiminnan merkittävää tehostamista ja kehittämistä. Toiminnan yhtenä tehostamisen edellytyksenä oli, että GC-MS-FTIR-laitteistoja voidaan käyttää ainoastaan kahdella (2) ohjelmistolla. Kolmen (3) ohjelmiston käyttö tekisi GC-MS-FTIR-laitteistojen käytöstä liian monimutkaista ja haastavaa. Lisäksi GC-MS-laitteistojen toimittajalla tuli olla erityistä tietotaitoa ja kokemusta edellä mainitun kombinaation toteuttamisesta, jotta voitiin varmistua GC-MS-FTIR-laitteiston toimivuudesta. Markkinakartoituksesta ja teknisessä vuoropuhelussa toimittajilta saatujen vastausten perusteella markkinoilta ei löytynyt kuin yksi (1) toimittaja, joka kykeni tarjoamaan Tullilaboratorion tarpeisiin soveltuvat GC-MS-laitteistot.

«« Takaisin