«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Loviisan kaupunki, Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus : LVIA- ja sähkösuunnittelun puitesopimus 2019-2022

11.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018628
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 176-428776
Tarjoukset 21.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/loviisa?id=251058&tpk=a5379205-fd45-4ebd-a355-aecd74cdfdd2

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Loviisan kaupunki, Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203263-9
Postiosoite:Kuningattarenkatu 15B
Postinumero:07900
Postitoimipaikka:Loviisa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Emilia Pettersson
Puhelin:+358 440555826
Sähköpostiosoite:emilia.pettersson@loviisa.fi
NUTS-koodi:Loviisa (K434)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.loviisa.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/loviisa

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/loviisa?id=251058&tpk=a5379205-fd45-4ebd-a355-aecd74cdfdd2
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
LVIA- ja sähkösuunnittelun puitesopimus 2019-2022
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Insinööripalvelut. (71300000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohde on tilapalvelun/elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen hallinnassa olevien rakennusten LVIA- ja sähkösuunnittelu ja valvonta korjauskohteissa, sekä edellä mainittujen suunnittelupalveluiden hankkeet. Rakennukset ovat mm. asuinrakennuksia, palvelutaloja, liike-, toimisto-, päiväkoti- ja koulutiloja sekä varastotiloja. Puitesopimus koskee investointi ja käyttötaloushankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio on alle 1.000.000 €. Tilaajalla on oikeus tarvittaessa tilata tehtävistä yksi tai usempi osatehtävä. Suunnittelun osatehtävät: 1. Lähtötietojen selvitys, dokumentointi ja korjauksen kustannusarvio 2. Sähkösuunnitelmat/LVIA-suunnitelmat 3. Tarjouspyyntöasiakirjat 4. toteutusaikainen valvonta 5. Loppudokumentaatio

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Loviisa (K434)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on tilapalvelun/elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen hallinnassa olevien rakennusten LVIA- ja sähkösuunnittelu ja valvonta korjauskohteissa, sekä edellä mainittujen suunnittelupalveluiden hankkeet. Rakennukset ovat mm. asuinrakennuksia, palvelutaloja, liike-, toimisto-, päiväkoti- ja koulutiloja sekä varastotiloja. Puitesopimus koskee investointi ja käyttötaloushankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio on alle 1.000.000 €. Tilaajalla on oikeus tarvittaessa tilata tehtävistä yksi tai usempi osatehtävä. Suunnittelun osatehtävät: 1. Lähtötietojen selvitys, dokumentointi ja korjauksen kustannusarvio 2. Sähkösuunnitelmat/LVIA-suunnitelmat 3. Tarjouspyyntöasiakirjat 4. Toteutusaikainen valvonta 5. Loppudokumentaatio Loppudokumentaatio on ladattava BEM-järjestelmään, Loviisan kaupungin käyttämään sähköiseen tiedonhallintajärjestelmään. Tilaajan edustajana tilapalvelun sopimusteknisissä asioissa on tilapäällikkö. Tilapalvelun osalta yksittäistä toimeksiantoa ohjaa ja valvoo tilapäällikön nimeämä henkilö. Kyseessä on puitejärjestely, jota kuvataan tarkemmin jäljempänä tässä ilmoituksessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatuperusteet on ilmoitettu vähimmäisvaatimuksina.0
Hinta 100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tehdään kolmeksi (3) vuodeksi, minkä jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa 1+1 vuoden optiovuodella. Tilaaja ilmoittaa optiovuoden käyttöönotosta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouksen antajan on kuuluttava kaupparekisteriin, arvonlisäverorekisteriin sekä työnantajarekisteriin, mikäli palkattua työvoimaa käytetään. Suunnittelutehtäviin osallistuvat vastuulliset henkilöt tulee nimetä ja heidän rikosrekisterinsä on toimitettava ennen suunnittelijoiden valintapäätöstä hankintayksikölle.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Lopullinen puitesopimus eli hankintasopimus tehdään vähintään kolmen (3) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen kanssa ja enintään viiden (5) kanssa.Tilaaja järjestää minikilpailutuksen sopimustoimittajien kesken kun hankkeenkokonaishinta on arvoltaan noin 200.000 € - 1.000.000 €. Minikilpailutuken valinnasta tehdään hankintapäätös joka annetaan tiedoksi asianosaisille.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:21.10.2019 13:00
Paikka: Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskus
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.9.2019
«« Takaisin