«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Maljanmerkintäautomaatti HUSLABille

11.09.2019 10:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018623
Tarjoukset 27.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-017988
Hankinnan nimi
Maljanmerkintäautomaatti HUSLABille

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 1567535-0
Yhteyshenkilö Anne Karlin-Vartiovaara
Postiosoite PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero 00029
Postitoimipaikka HUS
Maa Suomi
Sähköpostiosoite anne.karlin-vartiovaara@hus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=250820&tpk=cbee9312-d882-473f-95e1-1a0e5419bef9
Hankintayksikön luonne
Muu: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Maljanmerkintäautomaatti HUSLABille
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HUS 210-2019 K23J500020_VY7834007
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on mikrobiologisessa diagnostiikassa käytettävien elatusainemaljojen merkintäautomaatti HUSLABin Kliinisen mikrobiologian ja bakteriologian käyttöön. Laite valitsee näytteelle primääriviljelyssä tarvittavat maljat, tarroittaa näytetunnisteen kunkin maljan pohjaan, sekä pinoaa maljat manuaalisesti poistettaviksi. Laite tulee voida liittää laboratorion tietojärjestelmiin, jonka kautta tieto tarvittavista maljoista voidaan saada näytekohtaisesti. Lisäksi maljoja tulee voida numeroida etukäteen niitä tutkimuksia varten, joissa on käytössä aina tietty maljasetti riippumatta näytteen lisätiedoista. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.9.2019 12.00
Lisätietoja

Hankintayksikkö on korjannut tarjouspyyntöä seuraavasti, Kohta "Hankinnan kohteen kriteerit", "Käyttöturvallisuus ja huolto": Alkuperäinen vaatimus: Tarjouksen liitteeksi ladataan valvovan viranomaisen määräyksen mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus siitä, että yksittäinen terveydenhuollonlaite täyttää direktiivin (93/42/EEC) olennaiset vaatimukset. Hankintayksikön tarkennus: Laitteella on direktiivin 98/79/EY (IVDD) mukainen CE-merkintä ja valvovan viranomaisen määräyksen mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Alkuperäinen vaatimus: Tarjoaja esittää alustavan suunnitelman siitä, miten tarjoaja on ottanut toiminnassaan huomioon lääkinnällisiin laitteisiin liittyvän MRD asetuksen (Medical Device Regulation). Hankintayksikön tarkennus: Tarjoaja esittää alustavan suunnitelman siitä, miten tarjoaja on ottanut toiminnassaa huomioon IVD-asetuksen (In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation). Tämä ei ole pakollinen vaatimus. Seuraavat alkuperäiset vaatimukset on poistettu: - CE-merkintä siitä, että terveydenhuollonlaite täyttää sitä koskevat olennaiset vaatimukset. - Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain mukainen vakuutus siitä, että useamman laitteen muodostama järjestelmä todetaan turvalliseksi.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin