«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Ruiskupumpputornit, puitesopimus

11.09.2019 10:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018620
Tarjoukset 11.10.2019 klo 9.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 0828618-9
Postiosoite Kauppakatu 25
Postinumero 94100
Postitoimipaikka Kemi
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankintapalvelut@lpshp.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lpshp.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lpshp?id=251165&tpk=6cef0702-f421-498e-b2dc-7283ae833fc7
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ruiskupumpputornit, puitesopimus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
15/2019
Hankinnan kuvaus

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Länsi-Pohjan keskussairaalan teho-osastolle hankittavista ruiskupumpputorneista. Ruiskupumpputornin tulee olla yhteensopiva käytössä olevan Clinisoft- tietojärjestelmän kanssa. Hankittava laitekokonaisuus sisältää 2 kpl kanta-asemia ja kannatintelineitä ruiskupumpuille ja infuusioautomaateille, 10 kpl ruiskupumppuja, 6 kpl infuusioautomaatteja sekä siirtokuljetusjalan kuudelle pumpulle. Tarjouksen tulee sisältää tarvittavat lisälaitteet pumpputornien liittämiseksi Clinisoft-tietojärjestelmään, sekä mahdolliset muut laitekaapelit teho-osastolla jo olemassa oleviin potilasvalvontalaitteisiin elleivät nykyisin käytössä olevat kaapelit ole yhteensopivia tarjotun ratkaisun kanssa. Tilaaja vastaa tilojen kiinteästä kaapeloinnista. Laitekokonaisuus tulee toimittaa käyttövalmiina ja kokonaisuuden tulee vastata tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia. Tarjottavien laitteiden on täytettävä kaikki "Hankinnan kohteen kriteerit" -osiossa mainitut pakottavat vaatimukset, jotta laite huomioidaan tarjousvertailussa. Lisäksi tarjottavien laitteiden on täytettävä vaatimukset, jotka laki terveydenhoidon tarvikkeista ja laitteista (629/2010) määrittää terveydenhuollossa käytettäville tarvikkeille ja laitteille. Valituilla laitteilla on oltava CE-merkintä. Aiemmin esittely- tai koekäytössä olleita laitteita ei hyväksytä. Saatujen tarjousten pohjalta muodostetaan puitejärjestely ja puitesopimus solmitaan neljäksi vuodeksi. Puitejärjestelyn enimmäiskeston osalta sovelletaan hankintalain (1397/2016) 42§:ä kuitenkin siten, että sopimus jatkuu ilman irtisanomista siihen asti, kunnes ko. hankintaa koskeva uusi kilpailutettu hankintasopimuskausi alkaa. Sopimuksen tavoiteaikataulu on sopimuskauden alkaminen 1.11.2019. Tarjouspyynnön perusteella valitaan yksi hinnaltaan edullisin puitesopimuskumppani. Jatkossa ruiskupumpputorneja on tarkoitus uusia vuosittain. Tilaaja ei kuitenkaan sitoudu mihinkään hankintamäärään.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
11.10.2019 9.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin