«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu) : Ilmanvaihto- sekä Rakennusautomaatityöt, LPK Käpylinna

11.09.2019 10:14
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018614
Tarjoukset 9.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu)
Yhteyshenkilö Ilkka Hannula
Postiosoite Hämeentie 115, ovi 38, 2. krs.
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsingin kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358401478482
Sähköpostiosoite ilkka.hannula@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi/stara
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=232657&tpk=e4b125c5-cd8e-4474-b6c8-79f0130f2e86
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ilmanvaihto- sekä Rakennusautomaatityöt, LPK Käpylinna
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HEL2019- 008194
Hankinnan kuvaus

Pyydämme tarjoustanne LPK Käpylinnan (Mäkelänkatu 86) Ilmanvaihto- sekä Rakennusautomaatiotöistä tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti valmiiksi tehtynä ja paikoilleen asennettuna. Rakennusurakka käsittää päiväkotirakennuksen perusparannuksen. Kohteen osoite: Mäkelänkatu 86, 00610 Helsinki Alustava työaika: joulukuu 2019 -lokakuu 2021

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Ilmanvaihtojärjestelmän rakennustyöt. (45331210-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.10.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä on avoin menettely. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”), tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia (1233/2006, jäljempänä ”tilaajavastuulaki”) sekä Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden torjunnasta. Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittelyn vaiheet 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 4. Tarjousten vertailu ja hankintapäätöksen tekeminen 5. Hankintasopimuksen tekeminen (valitus- ja odotusajan jälkeen) Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.10.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin