«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Savon koulutuskuntayhtymä : Osallistumishakemus neuvottelumenettelyyn /Alustava tarjouspyyntö

11.09.2019 11:26
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018608

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Savon koulutuskuntayhtymä
Y-tunnus 1852679-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kehityspalvelut
Yhteyshenkilö Anu Salo
Postiosoite PL 87
Postinumero 70101
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
Puhelin +358447854019
Sähköpostiosoite anu.salo@sakky.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Osallistumishakemus neuvottelumenettelyyn /Alustava tarjouspyyntö
Hankinnan kuvaus

Olemme toteuttamassa Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä-hankkeessa yrityskohtaisia ympäristöviestinnän konsultointeja seitsemästä - kymmeneen hankkeessa mukana olevaan yritykseen/organisaatioon. Tällä hetkellä on tiedossa, että yrityksistä neljä sijaitsee Kuopiossa, kaksi Varkaudessa ja yksi Iisalmessa.

Tavoitteena on, että osallistuvat yritykset saavat tukea mm.:

•kohderyhmien tunnistamiseen (asiakkaat ja keskeiset sidosryhmät)

•keskeisten ydinviestien tunnistamiseen ja muotoiluun

•viestintäkanavien löytämiseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen

•viestinnän johtamiseen (esim. aikataulutus, resurssit ja mittaaminen).

Sparrauksen ja konsultoinnin tuloksena jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle laaditaan viestintäsuunnitelma, joka rytmittää ja tehostaa viestintää. Suunnitelmaa voi myös hyödyntää ulkoisia viestintä- ja markkinointipalveluja hankittaessa. Lisäksi yrityksille tuotetaan yksi yhteinen asiakaslähtöinen ja kuvaava vastuullisuus-/ympäristöraportti-pohja (mm. visuaalinen ilme, sisältö).

Pyydämme hinta-arviota seuraavasta palvelusta:

1) Yrityskohtaiset ympäristöviestinnän konsultoinnit, n. 1 pv/yritys (sisältäen suunnittelun ja ennakkoperehtymisen yrityksen toimintaan, konsultointikäynnin/-käynnit yrityksessä ja matkakustannukset). Konsultoinnit toteutetaan jokaiseen seitsemään-kymmeneen yritykseen/ organisaatioon. Konsultointien ajankohdat sovitaan yrityskohtaisesti.

2) Yksi yhteinen asiakaslähtöinen ja kuvaava vastuullisuus/ympäristöraportti-pohja (visuaalinen ilme, asiasisältö pääkohdittain, julkaisun suunnittelu), jota voidaan hyödyntää kaikissa hankkeessa mukana olevissa yrityksissä/organisaatioissa.

Palvelu tulee toteuttaa 30.5.2020 mennessä. Tarkempi aikataulu sovitaan yritysten ja palveluntuottajan kanssa.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73200000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois-Savo (FI1D2)

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kriteerit neuvottelumenettelyyn valitsemiseksi:

• Palvelukokonaisuuden hinta-arvio, sisältäen kaikki kustannukset 50%

• Referenssit 50 %.

Pyydämme hinta-arvion palvelukokonaisuudesta. Hinta-arviossa tulee esittää tuntihinta palvelun kokonaiskustannuksista. Lisäksi pyydämme esittämään palvelun tuottajan ja yrityksen/organisaation väliset matkakustannukset. Hinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomana kiinteänä hintana. Emme hyväksy osatarjouksia.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouksen liitteenä on lähetettävä referenssit ympäristöviestinnästä ja –konsultoinnista. Liitteeksi esimerkki aiheeseen liittyvistä materiaaleista, aineistoista tai julkaisuista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Neuvottelumenettelyyn kutsutaan yllä mainittujen kriteereiden perusteella 3-5 tarjouksen jättänyttä toimijaa.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
3-5
Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.9.2019 16.00
Lisätietoja

Tarjoukseen liittyvät lisäkysymykset voi osoittaa anu.salo@sakky.fi. Lisäkysymyksiin vastataan kaikille yhteisesti 24.9.2019 mennessä.

Tarjouspyynnön tekijä voi omalla päätöksellään keskeyttää hankinnan.

Savon koulutuskuntayhtymän kehittämispalvelut toteuttaa Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä -hanketta aikavälillä 1.9.2018–31.12.2020. Hankkeessa tuetaan Pohjois-Savon alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden ympäristötyötä ja sitä rahoittaa Pohjois-Savon liitto.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin