«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Heinolan kaupunki : Rakennustekniset korjaustyöt puitejärjestelynä 2020-2022

11.09.2019 08:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018598
Tarjoukset 15.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Heinolan kaupunki
Y-tunnus 1068892-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekniikkatoimiala / Tilakeskus
Yhteyshenkilö Sirkku Vahteri
Postiosoite Rauhankatu 3
Postinumero 18100
Postitoimipaikka Heinola
Maa Suomi
Puhelin +358445871429
Sähköpostiosoite kirjaamo@heinola.fi
Internet-osoite (URL) http://www.heinola.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/heinola?id=252235&tpk=4e09d742-7034-4c30-b876-a5451667f2ce
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Rakennustekniset korjaustyöt puitejärjestelynä 2020-2022
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
3852/02.08.00/2019
Hankinnan kuvaus

Heinolan kaupungin tekniikkatoimialan tilakeskus pyytää tarjoustanne tuntiveloitusperusteisista rakennusteknisistä korjaustöistä. Työt ovat kiinteistöjen kunnossapito- tai urakointitöitä, joiden kesto vaihtelee muutamasta tunnista muutamaan viikkoon kerrallaan. Töiden tarvetta on ympäri vuoden, mutta erityisesti palveluntuottajien tulee valmistautua koulujen ja päiväkotien loma-aikoina toteutettaviin toimeksiantoihin. Työt toteutetaan Heinolan kaupungin alueella. Heinolan kaupungin tekniikkatoimiala teettää rakennusteknisiä korjaustöitä omistamissaan kiinteistöissä, laitoksissa, osakehuoneistoissa, vuokra-asunnoissa sekä vammaispalvelulain mukaisia muutostöitä asiakkaiden huoneistoihin ja kiinteistöihin. Tilakeskus käyttää vuositasolla rakennusteknisiin tuntitöihin 150.000 – 250.000 € (alv 0%). Työt ajoittuvat pääosin koulujen ja päiväkotien loma-aikoihin ja kesä-heinäkuuhun, jolloin vuosiremonteista tehdään suurin osa. Heinolan vuokra-asunnot Oy käyttää vuositasolla rakennusteknisiin tuntitöihin noin 550.000 € (alv 0%). Vuokra-asuntoja yhtiöllä on yhteensä n. 800. Vuokra-asunnoissa tehtäviä rakennusteknisiä töitä tehdään ympäri vuoden, riippuen pääsääntöisesti asukasvaihtuvuudesta asunnoissa. Hankinta on jaettu kahteen osaan: Hintaryhmä 1, sisältäen kirvesmiehen, muurarin, laatoittajan ja maalarin työt. Hintaryhmä 2, sisältäen rakennusapumiehen ja rakennussiivoojan työt. Hintaryhmän 1 osuus vuosittaisista hankintamääristä on noin 90 % ja hintaryhmän 2 osuus noin 10 %. Tarjoajan tulee tarjota molempia hintaryhmiä voidakseen jättää tarjouksen. Palvelutarpeen kattamiseksi ja saatavuuden turvaamiseksi Heinolan kaupunki tarvitsee puitesopimuskumppaneiksi palveluntuottajia, joilla on kaikkien pyydettävien alojen ammattimiehiä tarjolla. Palveluntuottajalla on kokonaisvastuu töistä. Työt voidaan sopimusaikana tehdä palveluntuottajan itsensä toimesta, ryhmittymänä tai teetättää alihankintana.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
1200000.00 - 1600000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia (1233/2006 "tilaajavastuulaki"). Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Tarjous laaditaan suomen kielellä. Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen pidettävässä avaustilaisuudessa. Avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1.Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2.Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3.Tarjousten vertailu Kolmanteen vaiheeseen päässeet tarjoajat ovat mukana lopullisessa vertailussa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.10.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin