«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Raahen kaupunki : Raatihuoneen vesikatteen purku- ja rakennustyöt sekä yläpohjan eristeen uusimistyöt

11.09.2019 08:47
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018597
Tarjoukset 18.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-016911
Hankinnan nimi
Raatihuoneen vesikatteen purku- ja rakennustyöt sekä yläpohjan eristeen uusimistyöt

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Raahen kaupunki
Y-tunnus 1791817-6
Yhteyshenkilö Leena Räsänen
Postiosoite Rantakatu 50
Postinumero 92100
Postitoimipaikka Raahe
Maa Suomi
Puhelin +358408303041
Sähköpostiosoite leena.rasanen@raahe.fi
Internet-osoite (URL) http://www.raahe.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=248966&tpk=c65b7c65-10a5-48ae-9bfd-b7b932c55b6b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Raatihuoneen vesikatteen purku- ja rakennustyöt sekä yläpohjan eristeen uusimistyöt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
248966
Hankinnan kuvaus

KORJAUKSET 16.8.2019 JULKAISTUUN TARJOUSPYYNTÖÖN JA URAKKA-ASIAKIRJAAN: - KATON UUSITTAVA PINTA-ALA ON 730 m2 (aiemmin ilmoitettu 600 m2) - KATON YLÖSNOSTO TOTEUTETAAN D 2 DET (liite RAK 560-3) MUKAAN (ulkoseinien rappauskorjausta ei ole vielä toteutettu) - ERISTEEN POISTOA LISÄTÄÄN KATON OSALTA SITEN, ETTÄ MYÖS KORKEIN KESKI-OSA OTETAAN URAKKAAN. NÄIN OLLEN ERISTEEN VAIHTOPINTA-ALA ON YHTEENSÄ 370 m2 - HUOMIOIDAAN, ETTÄ PELTIKATE VAIHDETAAN MYÖS II-KERROKSEN IKKUNOIDEN ALAPUOLELLA OLEVIIN ULOKKEISIIN - VESIKATTEEN LUMIESTEET JA KULKUSILLAT SISÄLLYTETÄÄN URAKKAAN -POISTETTAVA ERISTE ON SAMMAL-, PURU- JA HIEKKAMATERIAALIA, JÄTTEEN VOI TOIMITTAA JÄTEASEMALLE TÄYTEMAANA ELI KOMPOSTOITUVANA JÄTTEENÄ Raahen kaupunki pyytää kokonaisurakkatarjouksia Raahen kaupungissa sijaitsevan Raatihuoneen vesikatteen purku- ja uudelleenrakennustyöstä sekä yläpohjan ullakkotilojen sammal/hiekka/puru eristeiden poistosta ja korvaamisesta puukuituvillaeristeellä uudelleenasennuksesta ilmansulkupaperin asennus mukaan lukien urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. Vaihdettavan vesikatteen pinta-ala noin 600 m2. Vaihdettavan eristeen kattama ullakkotila on noin 120 m2. Rakennuskohteen osoite on Rantakatu 50, 92100 RAAHE ja kiinteistötunnus 678-5-517-10. Kiinteistön omistaa Raahen kaupunki ja käyttäjänä toimii Raahen kaupungin keskushallinto. Tarjoukset pyydetään erillishintoina; a) vesikatteen uusiminen (purku- ja rakennustyöt) b) yläpohjan eristeiden vaihtotyöt, sis. ilmansulkupaperin asennustyön. Urakka on aloitettava heti päätöksen tultua laivoimaiseksi ja saatava valmiiksi 28.2.2020 mennessä. Urkakoitsijan on huomioitava, että rakennus on käytössä urakan aikana. Tarjoajan on mahdollista tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tutustumisesta tulee sopia talonsuunnitteluinsinöörin Satu Kaipio puh. 040 830 3172 tai sähköpostilla satu.kaipio(at)raahe.fi. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 12.9.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 18.9.2019 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kattotyöt ja muut rakennusalan erikoistyöt. (45260000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Raahe (K678)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta suoritetaan avointa menettelyä käyttäen. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/raahe.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin