«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Janakkalan kunta /Tila- ja aluepalvelut : KESKEYTYSILMOITUS Tervakosken ja Leppäkosken aluehoitosopimus

11.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018596
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 176-429129

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Janakkalan kunta /Tila- ja aluepalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0147510-4
Postitoimipaikka:Janakkala
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankinta Sarastia
Sähköpostiosoite:hankinta@sarastia.fi
NUTS-koodi:Janakkala (K165)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.janakkala.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Tervakosken ja Leppäkosken aluehoitosopimus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut. (50230000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Janakkalan kunnan tekninen lautakunta pyysi tarjouksia Tervakosken ja Leppäkosken taajaman aluehoitotöistä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Janakkala (K165)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena oli Janakkalan kunnalle kuuluvien Tervakosken ja Leppäkosken alueiden kunnossapito tilaajan laatiman Aluehoitosopimuksen (Tervakosken ja Leppäkosken taajaman aluehoitotyöt) ja muiden tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kilpailutus suoritettiin avoimena menettelynä, jonka pohjalta oli tarkoitus valita yksi sopimustoimittaja. Kilpailutuksen valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta hinnan painoarvon ollessa 75 p ja laadun painoarvon ollessa 25 p. Sopimuskausi on määräaikainen neljä (4) vuotta. Lisäksi sopimukseen sisältyy optio jatkaa sopimuskautta yhdellä (1) vuodella. Tilaajan tavoitteena on, että määräaikainen sopimuskausi on voimassa 1.10.2019 - 30.9.2023.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatupisteet25
Hinta 75
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy optio jatkaa sopimuskautta yhdellä (1) vuodella.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 069-162664

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Tervakosken ja Leppäkosken aluehoitosopimus

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Janakkalan kunta keskeytti Tervakosken ja Leppäkosken aluehoitosopimusta koskevan hankintamenettelyn/tarjouskilpailun hankintalain (1397/2016) 125 § mukaisesti, koska tarjouskilpailuun saapui ainoastaan yksi hyväksyttävissä oleva tarjous eikä hankintayksikkö voinut täten suorittaa riittävää vertailua hintojen kesken.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.9.2019
«« Takaisin