«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Virtain kaupunki : Kirjastolle hankittava painettu kotimainen kirjallisuus ja äänikirjat

11.09.2019 10:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018593
Tarjoukset 11.10.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Virtain kaupunki 0206333-9 /
Koulutoimi
2019-018593Tuula Jokinen
PL 85
34801
VIRRAT
Puh. +35834851260
Fax. +35834851612

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Virtain kaupunki
Y-tunnus 0206333-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Koulutoimi
Yhteyshenkilö Tuula Jokinen
Postiosoite PL 85
Postinumero 34801
Postitoimipaikka VIRRAT
Maa Suomi
Puhelin +35834851260
Sähköpostiosoite tuula.jokinen@virrat.fi
Faksi +35834851612
Internet-osoite (URL) http://www.virrat.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kirjastolle hankittava painettu kotimainen kirjallisuus ja äänikirjat
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
2019-018593
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyyntö koskee Virtain kaupunginkirjaston yksiköille (pääkirjasto ja kirjastoauto) hankittavaa painettua kotimaista yleistä kirjallisuutta, kotimaisia äänikirjoja sekä kotimaisia oppikirjoja/K-kirjoja.

Hankinnan työryhmiä ovat:

1. Kotimainen yleinen kirjallisuus/Gummerus, Otava, Tammi, WSOY

2. Kotimainen yleinen kirjallisuus/muut kustantajat

3. Kotimaiset äänikirjat

4. Kotimaiset oppikirjat, K-kirjat

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Painetut kirjat, esitteet ja lehtiset. (22100000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Länsi-Suomi (FI19)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
12.9.2019 - 11.10.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan kelpoisuutta koskevat kriteerit ilmoitetaan tarkemmin tarjouspyynnössä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouksen mukana on palautettava liite 3 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi, jossa tarjoaja antaa selvityksen siitä, että se on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista, kuten maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten maksujen maksamisesta. Näistä on pyydettäessä toimitettava todistus, rekisteriote tai muu selvitys, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelyä koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista, jotka on liitetty hankintailmoitukseen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
11.10.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

90 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä

Lisätietoja

Liitteet 1-3 voi tilata excel-muotoisena hankintayksikön yhteishenkilöltä. Tarjous toimitetaan sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@virrat.fi tai paperisena osoitteeseen: Virtain kaupunki, Tuula Jokinen, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT. Tarjoukseen tuleen merkitä tunniste "Kirjaston kirjahankinta".

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

KIRJASTON UUSI TARJOUSPYYNTÖ 2019.pdf

KIRJASTON UUSI LIITE 2.pdf

Liite 1. Hintakriteerit.xlsx

Liite 3 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi .xlsx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin