«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
VR-Yhtymä Oy : K0119-02200, VR-Yhtymä Oy, Markkinoinnin konseptit ja suunnittelukokonaisuudet

11.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018578
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 176-429503
Osallistumishakemukset 26.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249147&tpk=a7e4b032-e6ed-4cba-bed3-4d530e4f22f5

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:VR-Yhtymä Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1003521-5
Postiosoite:Radiokatu 3
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankintapäällikkö, Jaana Arvo
Puhelin:+358 030710
Sähköpostiosoite:hankinta.kilpailutus@vr.fi
Faksi:+358 030721700
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vrgroup.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249147&tpk=a7e4b032-e6ed-4cba-bed3-4d530e4f22f5
I.6) Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
K0119-02200, VR-Yhtymä Oy, Markkinoinnin konseptit ja suunnittelukokonaisuudet
Viitenumero:
K0119-02200
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on VR-Yhtymä Oy:n markkinoinnin konseptien ja suunnittelukokonaisuuksien hankinta. Hankinnan kohteena on palvelu, jossa valittu palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä VR-Yhtymä Oy:n kanssa liiketoimintaa ja brändiä tukevaa markkinointia ja päivittäisen kaupallisen toiminnan kehitystä. Hankinnan kohde täsmentyy neuvottelumenettelyn kuluessa ja lopullinen hankinnan kohde kuvataan lopullisessa tarjouspyynnössä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3000000.00 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Markkinointi. (79342000-3)
Mainontapalvelut. (79341000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on VR-Yhtymä Oy:n (jäljempänä Asiakas tai VR) markkinoinnin konseptien ja suunnittelukokonaisuuksien hankinta. Hankinnan kohteena on palvelu, jossa valittu palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä VR:n kanssa liiketoimintaa ja brändiä tukevaa markkinointia ja päivittäisen kaupallisen toiminnan kehitystä. Hankinnassa on kysymys VR:n liiketoiminnallisten ja brändillisten tavoitteiden toteutumisen tukemisesta markkinoinnin keinoin. Strateginen suunnittelu, luovat kampanjakonseptit, lanseeraukset, kustannustehokas ja innovatiivinen kohderyhmien tavoittaminen sekä pitkäjänteinen brändinrakennus kuten myös markkinoinnin operatiivinen suunnittelu ja jatkuvan toteutuksen tekeminen. VR:n markkinoinnin tarpeet vaihtelevat laajasti hyvin taktisista ja hintavetoisista päivittäisistä toimenpiteistä pitkäkestoisempiin brändiä rakentavaan tarinankerrontaan. VR käyttää markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen Palvelutuottajan lisäksi media-, analytiikka-, viestintä- ja tuotantotoimistoja ja mahdollisia muita palveluntarjoajia. Asiakas ja tarvittaessa Palveluntuottaja ohjeistaa Asiakkaan muita yhteistyökumppaneita hankinnassa tehdyn työn jalkautuksessa. Kilpailutuksella tullaan valtsemaan 1-2 Palvelutuottajaa, joiden kanssa tehdään puitesopimus. Kohteen sisältö tarkentuu kilpailutusprosessin aikana lopullisen tarjouspyyntöön. Puitesopimus tehdään kolmeksi (3) vuodeksi. Asiakkaalla on optio jatkaa sopimusta kahdella vuodella, vuosi kerrallaan (1+1). Sopimus ei sisällä yksinoikeutta tai minimiostovelvoitetta Sopimuksen kohteena olevien palveluiden tai Toimeksiantojen tuottamiseen Asiakkaalle. Hankinnan ennakoituna arvona on ilmoitettu koko sopimuskauden arvo optiokaudet mukaan lukien (3+1+1).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
3000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Asiakas varaa itselleen oikeuden jatkaa sopimusta kahdella (2) optio vuodella, yksi vuosi kerrallaan (1+1) .

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:4
ja enimmäismäärä:6
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintamenettelynä on neuvottelumenettely. Tavoitteena on valita hankintamenettelyyn 4-6 soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoaa, mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on tämän verran. Mikäli osallistumispyynnön mukaisia osallistumishakemuksia jättäneitä ehdokkaita on enemmän kuin kuusi, osallistumishakemuksensa jättäneiden ehdokkaiden joukosta valitaan jäljempänä osallistumispyynnössä ja liitteessä 1 "Ehdokkaiden vertailuperusteet" kuvatulla tavalla ne ehdokkaat, jotka valitaan varsinaiseen kilpailutusvaiheeseen

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso osallistumispyyntö liitteineen

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.9.2019
«« Takaisin