«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Rosk'n Roll Oy Ab : Munkkaan ja Tammisaaren siirtokuormaushallit

11.09.2019 09:59
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018575
Tarjoukset 25.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Rosk'n Roll Oy Ab 2447281-1 /
Rosk'n Roll Lohja
Jorma Skytta
Munkkaanmäki 51
08500
Lohja
Puh. +358407130662

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Rosk'n Roll Oy Ab
Y-tunnus 2447281-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Rosk'n Roll Lohja
Yhteyshenkilö Jorma Skytta
Postiosoite Munkkaanmäki 51
Postinumero 08500
Postitoimipaikka Lohja
Maa Suomi
Puhelin +358407130662
Sähköpostiosoite jorma.skytta@rosknroll.fi
Internet-osoite (URL) http://www.rosknroll.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Munkkaan ja Tammisaaren siirtokuormaushallit
Hankinnan kuvaus

Munkkaan (1700 m2) ja Tammisaaren (800 m2) kevytrakenteisten hallien suunnittelu, valmistus ja asennus. Munkkaan asennus helmikuu 2020 ja Tammisaaren toukokuu 2020.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tehtaiden, laitosten, kaivosten, verstaiden, pajojen sekä öljy- ja kaasuteollisuuden rakennusten rakentamistyöt. (45250000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
10.10.2019 - 31.5.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.9.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

001_Asemapiirustus_M.pdf

001_Asemapiirustus_T.pdf

002_A_Pohja, leikkaus ja julkisivut.pdf

002_B_Pohja, leikkaus ja julkisivut.pdf

Asiakirjaluettelo .pdf

KVR_Tarjouspyyntokirje.pdf

KVR_Turvallisuusasiakirja.pdf

KVR_Työselitys.pdf

KVR_Urakkaohjelma.pdf

KVR_Urakkatarjouslomake.pdf

Munkkaa_Perustusleikkaukset.pdf

Tammisaari_perustusleikkaukset.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin