«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Euran kunta : Tuoreet leivät ja leipomotuotteet

10.09.2019 15:08
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018569
Tarjoukset 8.11.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Euran kunta
Y-tunnus 0132239-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekniset palvelut
Yhteyshenkilö Arja Jussila
Postiosoite PL 22 (Sorkkistentie 10)
Postinumero 27511
Postitoimipaikka Eura
Maa Suomi
Puhelin +358444224028
Sähköpostiosoite arja.jussila@eura.fi
Internet-osoite (URL) http://www.eura.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/eura?id=252973&tpk=ec1d7c6f-9449-4cff-8b1b-17f1203a81a5
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tuoreet leivät ja leipomotuotteet
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
252961
Hankinnan kuvaus

Euran kunnan ravintopalvelut pyytää tarjousta tuoreiden leipien ja leipomotuotteiden toimittamisesta. Tarjottavien tuotteiden tulee olla ammattikeittiöihin soveltuvia ja täyttää elintarvikkeista sekä niiden valvonnasta Suomessa voimassa olevat lait, asetukset, EU standardit ja muut viranomaismääräykset. Tarjottavien tuotteiden ja niiden raaka-aineiden pitää olla korkealaatuisia ja alkuperältään jäljitettäviä. Toimittajalla tulee olla järjestelmä, jonka avulla voidaan elintarvikelain ajantasaisen lainsäädännön (13.1.2006/23) 17§:n (24.5.2013/365) mukaisesti riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Leipomotuotteiden osalta valitaan monipuolisen tuotevalikoiman ja asiakkaiden tyytyväisyyden turvaamiseksi mahdollisesti kaksi toimittajaa, jotka täyttävät vaaditut tuote- ja toimittajakriteerit

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Leipä ja muut tuoreet leipomo- ja konditoriatuotteet. (15810000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Eura (K050)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.2.2020 - 31.1.2023

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Syöttölomakkeella

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Syöttölomakkeella

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli mikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
8.11.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin