«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Kolmen pesukoneen hankinta

10.09.2019 14:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018548
Osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 1567535-0
Yhteyshenkilö Laura Sartanen
Postiosoite PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero 00029
Postitoimipaikka HUS
Maa Suomi
Puhelin +35894711
Sähköpostiosoite laura.sartanen@hus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hus.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Sairaahoitopiirin kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kolmen pesukoneen hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
K10J800005
Hankinnan kuvaus

Peijaksen sairaalan välinehuoltokeskuksessa on vuonna 2006 hankittu kolme instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneita. Nämä koneet ovat jo elinikänsä päässä ja niitä joudutaan koko ajan korjaamaan. HUSin strategian mukaan välinehuolto tekee kuntayhteistyötä ja näin ollen myös Peijaksen välinehuoltoon on keskitetty välineistön huoltoa merkittävästi. Malmin sairaalan välinehuollon väistö tuo huomattavan määrän lisää välineistöä, jolloin välinehuolto tulee toimimaan 24 h viitenä päivänä viikossa. Jotta pystytään turvaamaan katkeamaton välineiden huoltoprosessi, on suuri tarve saada uudet toimivat instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneet. Peijaksen sairaalan välinehuoltokeskuksen toimintavarmuus on taattava tässä tilanteessa ja uudet koneet elinkaarensa päässä olevien koneiden tilalle on saatava pikimmiten.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Desinfiointilaitteet. (39330000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Sopimuksen kokonaisarvo
65160.00 EUR
Sisältää arvonlisäveron
Ei
Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite
Virallinen nimi Franke Medical Oy
Maa Suomi

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suorahankinta
Perustelut suorahankinnalle julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti

Hankintalain § 40 mukaan hankintayksikkö voi suorittaa suorahankinnan, jos 2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Yksikön ahtaiden tilojen vuoksi ei ole mahdollista vaihtaa eri toimittajan koneisiin, sillä koneiden tulee mahtua nykyisten laitteiden paikoille sekä toisenlaisten vaunujen, pesutelineiden ja muiden käytön kannalta välttämättömien tarvikkeiden varastoiminen ja säilyttäminen eivät ole mahdollista ahtaiden tilojen ja säilytysolosuhteiden takia. Nykyistä olemassa olevaa kalustoa tulee voida hyödyntää uusien koneiden käytössä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin