«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Akaan kaupunki : Satamatien ja Hämeentien risteysalueen katu- ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen

10.09.2019 13:33
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018542
Tarjoukset 25.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Akaan kaupunki
Y-tunnus 2050864-5
Yhteyshenkilö Jaana Koota
Postiosoite Myllytie 3
Postinumero 37800
Postitoimipaikka Akaa
Maa Suomi
Puhelin +358403353517
Sähköpostiosoite jaana.koota@akaa.fi
Faksi +358356913616
Internet-osoite (URL) http://www.akaa.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/akaa?id=252387&tpk=dbe7dc30-4a5c-49a5-bcc9-a7b029bb47d7
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Satamatien ja Hämeentien risteysalueen katu- ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
252387
Hankinnan kuvaus

Akaan kaupunki pyytää tarjouksia Satamatien ja Hämeentien risteysalueen katu- ja kevyen liikenteen väylien rakentamisesta kokonaisurakkana. Hankinnan kohde on katu- ja väylärakenteiden, kuivatuksen sekä valaistuksen rakentaminen suunnitelma- ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi. Urakka-alue on merkitty urakkarajakarttaan, tarjouspyynnön liite. Hankintaan sisältyvät: Katu, väylä, kuivatus, valaistus, liikenteenohjaus- ja maalaukset, asfaltointi ja kiveykset Viheralueet, kohdevalot, kiveys ja saumaus. Työ voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Arvioitu sopimusaika on 17.10.2019 – 28.8.2020.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Akaa (K020)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
17.10.2019 - 28.8.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuutta koskevat vaatimukset ilmoitettu tarjouspyynnössä

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. tarjouspyyntö

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin