«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Väylävirasto : Tietopyyntö: Päällystettyjen teiden palvelutasomittaus (PTM) 2021

11.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018541
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 176-428489

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö: Päällystettyjen teiden palvelutasomittaus (PTM) 2021
Viitenumero:
VÄYLÄ/5665/02.01.10/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tietopyynnön ja mahdollisen kilpailutuksen kohteena on päällystettyjen teiden palvelutasomittaus (PTM) lasertekniikalla (myös skannerit ja keilaimet huomioidaan), sen toteutusprojekti ja tarvittavat laitteistot, jotka kattavat Väyläviraston tarpeet.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Teiden tarkastuspalvelut. (71631480-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelutasomittauksella (PTM) tarkoitetaan lasertekniikkaan perustuvaa päällysteen pinnan pituus- ja poikittaissuuntaista tiheää profilointia, ja saaduista profiileista laskettujen päällysteen pinnan ominaisuuksia kuvaavien tunnuslukujen tuottamista (esimerkiksi poikkiprofiili - urasyvyydet, pituusprofiili - IRI). Väylävirastossa tietoja hyödynnetään toimintalinjojen, tulostavoitteiden ja tieverkon tilan määrityksessä sekä perusteluviestinnässä. Väylävirasto voi mahdollisesti kilpailuttaa palvelutasomittauksien toteutuksen jaettuna eri osa-alueisiin, esimerkiksi: maantieteellisesti jaetut osa-alueet: mittausalue 1 ja mittausalue 2. Väylävirasto on alustavasti suunnittelemassa päällystettyjen teiden palvelutasomittauksien hankinnan sopimuskauden pituudeksi 4-6 vuotta alkaen vuodesta 2021. Väyläviraston hallinnoiman päällystetyn tieverkon pituus on 55000 kaistakilometriä, josta vuosittain on mitattu noin 40000 km.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
17.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 20.9.2019 klo 12.00 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla: Väylävirasto, PTM 2021, tietopyyntö. Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Tietopyyntöön osallistuneille ei makseta korvausta vastaamisesta. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultoivassa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.9.2019
«« Takaisin