«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : Porvoon virastotalo - toimitilamuutoshanke. Projektinjohtourakka.

12.09.2019 11:58
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018540
Tarjoukset 14.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Senaatti-kiinteistöt
Y-tunnus 1503388-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Senaatti-kiinteistöt
Yhteyshenkilö Janne-Pekka Niininen
Postiosoite PL237
Postinumero 00530
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite janne-pekka.niininen@senaatti.fi
Internet-osoite (URL) http://www.senaatti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7472
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Porvoon virastotalo - toimitilamuutoshanke. Projektinjohtourakka.
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
A13833
Hankinnan kuvaus

Hankinta koskee vuonna 1993 valmistuneen Porvoon virastotalon A-osan tilamuutos- ja peruskorjaustöiden toteuttamista projektinjohtourakkana (PJU), sisältäen purku-, rakennus-, LVIAJ-, sähkö- ja hissityöt hankinta-aineistossa kuvatun mukaan. Rakennuspaikan osoite on Tulliportinkatu 1, 06100 Porvoo.

Toimitilat nykyaikaistetaan monitilatoimistoksi Verohallinnon ja Maanmittauslaitoksen käyttöön. Laajuus on n. 1600 m2. Hankinnan sisältö on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hanke toteutetaan kiertotalouden periaatteiden mukaan ja hankkeessa pilotoidaan erityisesti ympäristömyönteisten materiaalien valintaa ja käyttöä ja purkumateriaalien ja työmaajätteen kierrätystä. Hankkeessa noudatetaan RTS-ympäristöluokitusjärjestelmää.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Porvoo (K638)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 3.7.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajille on asetettu taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja avainhenkilöiden ammatilliseen pätevyyteen liittyviä vähimmäisvaatimuksia. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, suljetaan tarjouskilpailusta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan on täytettävä tarjouspyynnön liitteenä toimitetut soveltuvuuden arviointia koskevat lomakkeet ja niissä mahdollisesti erikseen toimitettavaksi vaaditut todistukset ja selvitykset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaa ja hankintamenettelyä koskevat tiedot on kuvattu kokonaisuudessaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
14.10.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään neljä kuukautta hankintailmoituksessa määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista.

Kohteen esittely tapahtuu lähtökohtaisesti keskitettyinä kiertoina 1.10. ja 8.10. erikseen sovittavina kellonaikoina, tarjoajia pyydetään ilmoittautumaan: Juuso Erkkilä / Sweco PM Oy, puh. 040 840 1232, juuso.erkkila@sweco.fi.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7472

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin