«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry : Tarjouspyyntö automaattisilla vedenlaadun ja virtaaman mittausasemilla tuotettavasta mittauspalvelusta osana KUITU-hanketta (Kuitulietteet maatalouden vesiensuojelukeinona)

10.09.2019 12:18
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018510
Tarjoukset 24.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 0290221-9
Pasi Valkama
Ratamestarinkatu 7b
00520
Helsinki
Puh. +358447671394

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Y-tunnus 0290221-9
Yhteyshenkilö Pasi Valkama
Postiosoite Ratamestarinkatu 7b
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358447671394
Sähköpostiosoite pasi.valkama@vantaanjoki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Alueellinen vesiensuojeluyhdistys

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tarjouspyyntö automaattisilla vedenlaadun ja virtaaman mittausasemilla tuotettavasta mittauspalvelusta osana KUITU-hanketta (Kuitulietteet maatalouden vesiensuojelukeinona)
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyyntö: KUITU-hankkeen automaattinen veden laadun seuranta, koskee automaattisen veden laadun ja virtaaman mittausaseman mittauspalvelun tuottamista kahdella mittausasemalla. Tuotettavan mittauspalvelun tulee kattaa laitteet ja laitteiden asianmukaisen kalibroinnin, asennuksen, ylläpidon ja huollon kohdealueella Sarsalanojan valuma-alueen uomissa Noormarkinoja ja Flinkinoja Tuusulassa sekä tiedonsiirron järjestämisen mittausasemalta verkkosivustolle ja datan laadunvarmennuksen.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
70000 - 80000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut. (73210000-7) Vedessä (BC38-5), Ala: vesi (QB44-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Tuusula (K858)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
- 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Esitetty tarjouksen liitteissä

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Esitetty tarjouksen liitteissä

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Esitetty tarjouksen liitteissä

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.9.2019 12.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö automaattinen vedenlaadun seuranta KUITU.docx

Liite 1 Hankittavan mittauspalvelun vaatimukset KUITU.docx

Liite 2 Tarjouksen kelpoisuusvaatimukset KUITU.docx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin