«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hyvinkään kaupunki : Renkaat ja rengastyöt_2020

10.09.2019 08:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018503
Tarjoukset 16.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hyvinkään kaupunki
Y-tunnus 0125866-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekniikka ja ympäristö
Yhteyshenkilö Jyrki Ojennus
Postiosoite PL 86
Postinumero 05801
Postitoimipaikka Hyvinkää
Maa Suomi
Puhelin +3581945911
Sähköpostiosoite hankintapalvelut@hyvinkaa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hyvinkaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa?id=250318&tpk=07a8ee0f-c00d-49ad-93db-0c4b8f951055
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Renkaat ja rengastyöt_2020
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
250318
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Hyvinkään kaupungin tarvitsemien ajoneuvo - ja konekaluston renkaiden hankinta ja rengastyöt. Hyvinkään kaupunki (myöhemmin hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjoustanne hankinnan kohteesta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinta on jaettu kolmeen (3) eri kohderyhmään: 1. Henkilö - ja pakettiautojen renkaat 2. Kuorma - autojen renkaat ja rengastyöt 3. Työkoneiden renkaat ja rengastyöt Sopimustoimittajaksi/-toimittajiksi valitaan kolme (3) toimittajaa jokaiseen kohderyhmään. Hankinnassa noudatetaan etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen toimintamalli selviää liitteestä "sopimuspohja", kohta 7. Puitejärjestely. Hankinnan ennakoitu kalenterivuosittainen arvonlisäveroton arvo on noin 25 000 - 35 000 euroa. Kyseessä on arvio, joka ei sido Hyvinkään kaupunkia eikä muita mahdollisia hankinnassa mukana olevia yhteisöjä. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja mahdollinen optio (1+1) vuotta. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.3.2020 ja kestää 28.2.2022 saakka. Halutessaan Hyvinkään kaupunki voi jatkaa sopimusta 1-2 optiovuodella ilman tarjouskilpailua. Mikäli Hyvinkään kaupunki jatkaa sopimusta 2 optiovuodella, sopimus päättyy viimeistään 28.2.2014 ilman erillistä irtisanomista. Renkaiden ja rengastöiden hankintaan liittyvät kriteerit ja vaatimukset on eritelty tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "hankinnan kohteen kriteerit" ja "soveltuvuusvaatimukset". Hankintaa koskevat sopimusehdot on kuvattu tarkemmin liitteessä 1, Sopimuspohja. Hankintapäätöksen tekee Hyvinkään kaupungin hallinto - ja toimintasäännön mukaan kelpoinen taho. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköisesti tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Raskaiden ja kevyiden ajoneuvojen renkaat. (34350000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hyvinkää (K106)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.3.2020 - 28.2.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä, mutta EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnasta on tallennettu ilmoitus Hilma-ilmoituskanavaan (http://www.hankintailmoitukset.fi). Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Tarjouspyyntöasiakirjat : https://tarjospalvelu.fi/hyvinkaa

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.10.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin