«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy : Myyrmäen kampuksen ylläpitotehtävät 2020 - 2022 (2024)

10.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018498
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 175-426578
Tarjoukset 10.10.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=248943&tpk=bf0af1a9-1604-4b68-a78e-80ada1232e18

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2094551-1
Postiosoite:Myllypurontie 1
Postinumero:00920
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinta@metropolia.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.metropolia.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=248943&tpk=bf0af1a9-1604-4b68-a78e-80ada1232e18
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Korkeakoulu
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Myyrmäen kampuksen ylläpitotehtävät 2020 - 2022 (2024)
Viitenumero:
20-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut. (70330000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy pyytää Teiltä tarjousta Metropolian Myyrmäen kampuksen kiinteistön kiinteistö- ja ulkoaluehoidosta, sähkökäytönjohtajuudesta sekä teknisen huollon tehtävistä osoitteessa Leiritie 1, 01600 Vantaa. Tarjouspyyntö koostuu seuraavista liitteistä: Liite 1 Valintaperusteet Liite 2 Kerroslaskelma Liite 3 Sopimusohjelma Liite 4 Sopimusluonnos Liite 5.1 Hintatarjouslomake Liite 5.2 Yksikköhinnat Liite 6 Tehtäväkuvaukset Liite 7.1-7.4 Laiteluettelot (A-, B ja C-osat sekä piirustukset rasvakanavasta) Liite 8 Hankintarajat Liite 9 Kohdetiedot Liite 10 Ulkoaluepiirustus Tarjoajan tulee osallistua tilaajan järjestämään kohteen tutustumistilaisuuteen tarjouksen jättämiseksi. Lisätiedot kohdassa II.2.4.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy pyytää Teiltä tarjousta Metropolian Myyrmäen kampuksen kiinteistön kiinteistö- ja ulkoaluehoidosta, sähkökäytönjohtajuudesta sekä teknisen huollon tehtävistä osoitteessa Leiritie 1, 01600 Vantaa. Kohteen ensimmäinen osa on valmistunut 1981 ja sitä on laajennettu tämän jälkeen vuosina 1991 ja 2018. Kiinteistöhuolto alkaa kohteessa 1.1.2020 alkaen. 2018 valmistuneen C-osan sekä osittain A- ja B- osien uusittujen laitteiden osalta on voimassa urakoitsijoille kuuluvia takuuaikaisia huolto- ja korjausvastuita sopimuskauden alussa. Takuuaikaisten järjestelmien huoltovastuiden päätyttyä laitteiden ja järjestelmien huollot tullaan liittämään osaksi tätä sopimusta. Sähkökäytönjohtajuus kohteessa alkaa 1.10.2020 tai mahdollisesti aikaisemmin. KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN Tarjouksen antajien tulee osallistua tilaajan järjestämään tutustumistilaisuuteen, joka järjestetään kohteessa (Leiritie 1, Vantaa) 19.9.2019 klo 13.00 alkaen. Tutustumistilaisuuteen on tarjoajan edustajan varattava aikaa klo 16.00 asti. Kokoontuminen on Myyrmäen kampuksen pääsisäänkäynnissä. Ilmoittautumiset tilaisuuteen sähköpostilla osoitteeseen tanel.tuuha@metropolia.fi. Tutustumistilaisuuteen osallistumatta jättäminen on hylkäysperuste. Tutustumistilaisuudessa esitellään kohdetta ja sen järjestelmiä. Lisäksi Metropolia esittelee Metropolian yritysyhteistyömallia. Tarjoaja voi pyytää kohteen pohjapiirustukset sähköpostitse osoitteesta tanel.tuuha@metropolia.fi.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 16.7.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 3 kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli sopimus halutaan päättää määräaikaisen sopimuskauden lopussa, tulee tästä ilmoittaa toiselle sopijapuolelle viimeistään 31.12.2021 mennessä ja tämän jälkeen tehty 3 kk irtisanomisaika alkaa määräaikaisen sopimuskauden jälkeen (17.7.2022).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Luotettavana selvityksenä hyväksytään tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -raportit, jotka sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämän selvitykset ja/tai vastaavat selvitykset eri viranomaisilta.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan taloudellisten edellytysten tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Voidakseen jättää hyväksyttävän tarjouksen tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tarjoajat, joiden ratingluokitus on alhaisempi, suljetaan tarjousvertailun ulkopuolelle. Lisäksi tarjoajan luottotietojen tulee olla häiriöttömät.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Jättäessään tarjouksen tarjoaja vakuuttaa, ettei tarjoajan yritys tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ole syyllistynyt julkisista hankinnoista annetuin lain 80 §:ssä mainittuihin rikoksiin eikä tarjoajaa koske hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Valitun toimittajan tulee toimittaa hankintayksikölle tarkastettavaksi rikosrekisteriotteet hankintalaissa 79 § ja 80 § mainittujen säännösten mukaisesti ennen sopimuksen allekirjoittamista.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.10.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.10.2019 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.9.2019
«« Takaisin