«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityken toimiala : Lappeenrannan kaupungin ulkovalaistuksen ja liikennevalojen kunnossapitotyöt 2020-2021 (+ optiot 1v. + 1v.)

09.09.2019 16:27
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018489
Tarjoukset 14.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityken toimiala
Postiosoite PL 38
Postinumero 53101
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +35856161
Sähköpostiosoite vesa.sintero@lappeenranta.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lappeenranta.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=248455&tpk=9bbb7329-e148-454a-9fb7-51d9857c17a4
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lappeenrannan kaupungin ulkovalaistuksen ja liikennevalojen kunnossapitotyöt 2020-2021 (+ optiot 1v. + 1v.)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
LPR/1433/02.08.02/2019
Hankinnan kuvaus

Lappeenrannan kaupunki pyytää Teiltä tarjousta kaupungin ulkovalaistuksen ja liikennevalojen kunnossapitotöistä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kunnossapitosopimus sisältää ulkovalaistuksen ja liikennevalojen kunnossapitotyöt Lappeenrannan kaupungin alueella vuosille 2020-2021. Sopimus sisältää myös optioita, jotka on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Työhön valittava urakoitsija toimii YSE 1998 mukaisena pääurakoitsijana ja päätoteuttajana vastuineen ja velvollisuuksineen. Työn sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Valaistus- ja merkinantojärjestelmien asennustyöt. (45316000-5)
Valaistusjärjestelmät. (31527260-6)
Liikennevalot. (34996100-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lappeenranta (K405)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, "hankintalaki") ja lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, "tilaajavastuulaki") ja tätä täydentäviä säädöksiä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus myös HILMA - julkiset hankinnat ilmoituskanavalla osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
14.10.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin