«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : Ajoneuvovarikon purku-urakka

10.09.2019 09:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018488
Tarjoukset 27.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Senaatti-kiinteistöt
Y-tunnus 1503388-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Senaatti-kiinteistöt
Yhteyshenkilö Veli-Pekka Laaksamo
Postiosoite Hatanpään valtatie 36
Postinumero 33100
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Puhelin +3582058111
Sähköpostiosoite veli-pekka.laaksamo@senaatti.fi
Internet-osoite (URL) http://www.senaatti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7462
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ajoneuvovarikon purku-urakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
C3204
Hankinnan kuvaus

Kohteena on Hämeenlinnassa (likimääräinen osoite Varikontie, Hämeenlinna) sijaitsevien yhteensä 17 rakennuksen purku. Purku-urakassa puretaan rakennukset kokonaan. Suurin purettava rakennus on toiminut varastona, jonka pinta-ala on noin 780 m2. Rakennuksiin kuuluu muun muassa eläinrakennus, omakotitalorakennus, pesu- ja saunarakennus, paloasema, useita varasto-rakennuksia sekä eri käytössä olleita rakennuksia. Hankkeiden tarjous annetaan tarjouslomakkeella sekä määrä- ja yksikköhintalomakkeella eriteltynä, tarjouksen vertailuhinta on määrä- ja yksikköhintalomakkeen rivisummat yhteenlaskettuna.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Purkutyöt. (45111300-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hämeenlinna (K109)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
7.10.2019 - 30.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1. Tarjoajalla on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus ja osapuolet on merkitty kaupparekisteriin.

2. Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverollisten rekisteriin, jos ko. yrityksellä on lain mukaan velvollisuus rekisteröityä näihin rekistereihin.

3. Tarjoaja on suorittanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja työeläkemaksunsa. Näissä ei saa olla maksamattomia eriä.

4. Tarjoajalla on voimassaoleva työehtosopimus.

5. Tarjoajalla on voimassaoleva tapaturmavakuutus.

6. Tarjoajalla on toiminnan vastuuvakuutus.

7. Kohteen vähimmäisvaatimuksena on, että purku-urakoitsijan liikevaihto on vähintään kahtena vuotena viimeisen kolmen vuoden aikana ollut keskiarvoltaan yli 500 000 euroa/vuosi (alv. 0%).

8. Tarjoajayrityksellä on kokemusta ja näyttöä vähintään hankintakohdetta vastaavista purkutöistä (vähintään 2 kpl vastaavanlaista yli 1000 m2 purku-urakan kohdetta viimeisten viiden vuoden aikana, kohteet tulee olla vastaanotettuja).

9. Purku-urakoitsijan työnjohtajalla ja työpäälliköllä on työkokemusta vastaavissa tehtävissä vähintään 5 vuotta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kts. Tarjousasiakirjat.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Sähköinen tarjouspyyntömateriaali toimitetaan BEM-projektipankin kautta. Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevia tarjouslomakkeita ja yksikköhintaluetteloita. Tarjous tulee osoittaa Senaatti-kiinteistöille ja jättää sähköisesti käyttäen Buildercomin BEM-projektipankin sähköistä tarjousalustaa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.9.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään 2 kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Urakan esittelyaika on 17.9.2019 klo 9:30 alkaen sekä 23.9.2019 klo 12:00 alkaen. Kohdenäyttöä varten kokoonnutaan varuskunta-alueen portin parkkipaikalle, johon viitteellinen osoite on Varikontie, Hämeenlinna. Tarjousnäyttöön tulee ilmoittautua viimeistään vuorokausi etukäteen. Urakoitsija on velvollinen osallistumaan jompaankumpaan urakan esittelytilaisuuteen ja näin käymään tutustumassa kohteeseen ennen tarjouksensa jättämistä.

Ilmoittautuminen esittelyyn tulee tehdä sähköpostilla Tarjousnäyttöön tulee ilmoittautua viimeistään vuorokausi etukäteen ilmoittamalla yrityksen nimi, kohteelle tuleva henkilön nimi ja syntymäaika sähköpostitse osoitteisiin alexandra.vainio@sitowise.com ja jyri.aho@sitowise.com. Kohdenäyttöön saapuvien henkilöiden tulee olla suomen kansalaisia.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7462

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin