«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a : Musiikkitalon terassikatoksen urakka

20.09.2019 11:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018482
Tarjoukset 18.10.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Miikka Kotola
Puh. +358405817473

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a
Y-tunnus 1962625-7
Yhteyshenkilö Marko Oittinen
Postiosoite Mannerheimintie 13a
Postinumero 00100
Postitoimipaikka Helsinki
Internet-osoite (URL) https://www.musiikkitalo.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Yhteyshenkilö Miikka Kotola
Puhelin +358405817473
Sähköpostiosoite miikka.kotola@ains.fi
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Musiikkitalon terassikatoksen urakka
Hankinnan kuvaus

Hankintaan sisältyy Musiikkitalon Kansalaistorin puoleiselle pihalle toteutettavan uuden teräs- ja lasirakenteisen terassikatoksen ja myyntipisteen toteuttaminen. Tarkemmin hankinta on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 30.4.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1) Tarjoajayrityksen tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset tulee täyttyä.

2) Tarjoajayrityksen taloudellinen tilanne ja vakavaraisuus on oltava riittävä hankinnan kohteena olevan urakan toteuttamiseen. Taloudellisen tilanteensa osoittamiseksi tarjoajan vuotuisen liikevaihdon keskiarvo kahdelta viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta kohteena olevalta toimialalta on ollut vähintään yhtä suuri kuin tarjouksen arvonlisäveroton kokonaishinta.

3) Tarjoajayrityksellä on oltava riittävästi kokemusta hankinnan kohteena olevan urakan.

toteuttamisesta. Kokemuksensa osoittamiseksi tulee tarjoajayrityksellä todistettavasti olla kaksi (2) referenssihanketta, joissa tarjoaja on toiminut rakennustyön lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana ja joka on vastaanotettu enintään viiden vuoden aikana tarjouksen määräajasta sekä kaks (2) referenssihanketta, joissa tarjoaja on toiminut rakennustyön lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana, joka on vaatinut rakennuslupaa ja joka on vastaanotettu enintään viiden vuoden aikana tarjouksen määräajasta. Referenssihankkeet voivat olla samoja kuin edellisessä kohdassa mainitut referenssihankkeet:

4) Tarjoajayrityksellä tulee olla osoittaa ja nimetä hankkeelle pätevä vastaava työnjohtaja, joka hyväksytetään myös viranomaisella. Vastaava työnjohtaja nimetään urakkasopimukseen.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoaja todistaa tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttymisen toimittamalla hankintayksikölle tarjouksen liitteenä Tilaajavastuu.fi-raportin TAI seuraavat selvitykset:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Taloudellisen tilanteensa todistamiseksi tarjoajan on toimitettava todistus yrityksen liikevaihdosta tarjouksensa liitteenä.

Ammatillisen pätevyytensä todistamiseksi tarjoajan on täytettävä tarjouspyynnön liitteenä oleva tarjouslomake ja siinä pyydetyt tiedot.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.10.2019 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään kolme kuukautta tarjouksen viimeisen jättöajan jälkeen.

Lisätietoja

Mikäli tarjousajan kuluessa ilmenee olennaisia, tarjoukseen mahdollisesti vaikuttavia asioita, tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja tarjouspyyntökirjeessä mainitulla tavalla.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://dokumentit.ains.fi/Project/Details/5d848a32795ec427a432accf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin