«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Paraisten kaupunki : Vapparintien liikekorttelien, kadun, pysäköintialueen, Saaristotien liittymän ja pienvenesataman rakentaminen

09.09.2019 15:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018481
Tarjoukset 27.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Paraisten kaupunki
Y-tunnus 0136082-5
Yhteyshenkilö Matias Jensén
Postiosoite Rantatie 28
Postinumero 21600
Postitoimipaikka Parainen
Maa Suomi
Puhelin +358443585724
Sähköpostiosoite matias.jensen@parainen.fi
Internet-osoite (URL) http://www.parainen.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/parainen
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vapparintien liikekorttelien, kadun, pysäköintialueen, Saaristotien liittymän ja pienvenesataman rakentaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
252432
Hankinnan kuvaus

Paraisten kaupunki pyytää kokonaisurakkatarjousta Vapparintien liikekortte-lien kadun, pysäköintialueen, Saaristotien liittymän ja pienvenesataman ra-kentamisesta Paraisten kaupungin alueella. Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen sekä tarjouspyyntö-asiakirjoihin.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
27.9.2019 - 27.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa soveltuvuusvaatimukset- (liite 1), sekä tarvittavat tarjoajan ja ilmoitettujen alihankkijoiden soveltuvuutta koskevat selvitykset ja todistukset. Urakkaneuvotteluun pyydetyn urakoitsijan on toimitettava vaaditut selvitykset tilaajalle 3 vrk ennen urakkaneuvottelun pitämistä. Tarjouksen mukana on toimitettava selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan on allekirjoituksellaan varmistettava Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset- liite. Urakkaneuvotteluun pyydetyn urakoitsijan on toimitettava vaaditut selvitykset tilaajalle 3 vrk ennen urakkaneuvottelun pitämistä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin