«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki : Kirjastoauton hankinta

11.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018472
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 176-427900
Tarjoukset 10.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=239441&tpk=245db8b4-e53f-4bdb-a04e-73e8cab6961a

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Paavo Nurmen kuja 1 C
Postinumero:00250
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Niina Lammi
Puhelin:+358 403586786
Sähköpostiosoite:kuva.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=239441&tpk=245db8b4-e53f-4bdb-a04e-73e8cab6961a
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kirjastoauton hankinta
Viitenumero:
239441 HEL 2019-005862
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kirjastoautot. (34144760-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala hakee tällä EU-hankintailmoituksella lasten kirjastoautoa Helsingin kaupunginkirjastolle. Hankinnan kohde on määritelty tarjouspyynnön liitteessä (liite 1 Hankinnan kohde) kirjastoauton tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ja se toteutetaan liitteenä olevien piirustusten mukaisena, poikkeuksena vähäiset, tilaajan hyväksymät muutokset rakenteeseen hyväksytään.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 450000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupunginkirjasto hankkii kirjastoauton, jonka tarkoituksena on toimia lasten kirjastoautona, jolla palvellaan lapsia ja lapsiperheitä päiväkodeissa, kouluissa, leikkipuistoissa ja asuinalueilla. Lisäksi toimintaan kuuluvat erilaiset tapahtumat ja työpajat lapsille. Lasten kirjastoauton tulee olla helposti muunneltava, turvallinen ja toisaalta innostava ympäristö lapsiasiakkaille. Lasten kirjastoauton alustan tulee olla vakaa ja helposti ajettavissa kaupunkiympäristössä usein hyvin ahtailla päiväkotien ja koulujen alueilla. Kirjastoauto on myös työympäristö, jolta vaaditaan riittävän hyvää ergonomiaa ja olosuhteita.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

II.1.6) Hankinnan jakaminen osiin tekisi hankinnan osien yhdistämisen liian haastavaksi vaarantaen koko hankintakokonaisuuden toteutumisen. II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo on arvio, eikä se ole hankintayksikköä sitova. II.2.7) Ilmoitettu sopimuksen aloituspäivä on arvio, eikä se sido hankintayksikköä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdot on esitetty "Poissulkeminen ja soveltuvuus" ESPD -välilehdellä. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita on täytettävä ESPD:n osassa IV esitetyt vaatimukset; jokaisen alihankinnan osalta on täytettävä oma ESPD.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti; liite 1 (Hankinnan kohde) ja piirustukset (SIS01, SIS01b, SIS01d, SIS01, SIS02, SIS03, SIS04, SIS05 JA SIS06)).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.10.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.9.2019
«« Takaisin