«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Sansia Oy : Sähköasemien määräaikaishuolto, kausitarkastus ja vianselvitys

10.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018468
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 175-427316
Osallistumishakemukset 27.09.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/5049/cad5dd900a6b345a3e2fd3576b5adf7a

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sansia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2364760-8
Postiosoite:Viestikatu 3, 3. krs.
Postinumero:70600
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ari Sormunen
Puhelin:+358 447182946
Sähköpostiosoite:ari.sormunen@sansia.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sansia.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2058585-1
Postinumero:47200
Postitoimipaikka:Elimäki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:asiakaspalvelu@ksoy.fi
NUTS-koodi:Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ksoy.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/5049/cad5dd900a6b345a3e2fd3576b5adf7a

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/5049/cad5dd900a6b345a3e2fd3576b5adf7a

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.6) Pääasiallinen toimiala
Yleisagentuuritoiminta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sähköasemien määräaikaishuolto, kausitarkastus ja vianselvitys
Viitenumero:
300090
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sähkönjakelu ja siihen liittyvät palvelut. (65300000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta pitää sisällään kaikkien Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n 110/20 kV sähköasemien (yhteensä 34 kpl) määräaikaishuollot ja kausitarkastukset kaikkine töineen ja hankintoineen sopimusasiakirjojen mukaisesti.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n verkkotoimialue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa käytetään rajoitettu menettelyä erityisalojen hankintalain mukaisesti. Sansia Oy kilpailuttaa Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n sähköasemien määräaikaishuoltoa, kausitarkastusta ja vianselvitystä koskevat palvelut sopimuskaudelle 2020 – 2022. Sopimukseen liitetään mahdollisuus kolmen vuoden optiojaksoon molempien osapuolien hyväksynnällä.

Palvelukokonaisuudet ja niihin liittyvät tehtävät ovat jaettu kolmeen osa-alueeseen:

1. sähköasemien määräaikaishuolto ja koestus

2. sähköasemien kausitarkastus

3. sähköasemien vianselvitys ja varallaolo

Palvelukokonaisuudet on määritelty osallistumispyynnön liitteissä olevissa palvelukuvauksissa. Tilaaja ei sitoudu hinnoittelutaulukossa esitettyihin ostomääriin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimukseen liittyy jatko-optio 1.1.2023 - 31.12.2025 molempien osapuolten hyväksynnällä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
27.9.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.9.2019
«« Takaisin