«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Kaarinan kaupunki : TYÖNOHJAUSPALVELUT

09.09.2019 13:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018457
Tarjoukset 4.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-018087
Hankinnan nimi
TYÖNOHJAUSPALVELUT

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kaarinan kaupunki
Y-tunnus 0133226-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Henkilöstöpalvelut, henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala
Yhteyshenkilö Jonas Nordberg
Postiosoite Lautakunnankatu 1
Postinumero 20780
Postitoimipaikka KAARINA
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinnat@kaarina.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kaarina.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kaarina?id=247872&tpk=acabc9a4-8513-462c-b3a4-af18401f59e9
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TYÖNOHJAUSPALVELUT
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
kna/655/02.08.00.00/2019
Hankinnan kuvaus

Kaarinan kaupunki pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungin eri palvelualueiden ja toimialueen käyttöön hankittavista työnohjauksen ostopalveluista ajalle 1.1.2020- 31.12.2023, jonka jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) vuodella, ajalle 1.1.2024-31.12.2024 ja 1.1.2025- 31.12.2025 (optio). Tällä hetkellä voimassa olevat työnohjaussopimukset Kaarinan kaupungin palvelualoilla saatetaan loppuun asti sovitun mukaisesti nykyisten työnohjaajien kanssa. Hankinnalla haetaan hyvin koulutettuja, kokeneita ja päteviä työnohjaajia. Työnohjauspalveluilta ostetaan sekä yksilö-, ryhmä- että työyhteisön ohjauksena.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Terveyspalvelut. (85100000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kaarina (K202)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2023

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellainen ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä tarjouspyynnön soveltuvuuksiin asetettuja vähimmäisvaatimuksia tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutus- ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisen

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjotun työnohjaajan koulutustodistukset liitteessä 1 mainittujen koulutusten osalta (ei muita todistuksia).

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta on jaettu 6 ryhmään seuraavasti: 1. Esimiesten ja johdon yksilöohjaus/valmennus 2. Esimiesten ja johdon ryhmätyönohjaus/valmennus 3. Henkilöstön yksilöohjaus 4. Henkilöstön ryhmätyönohjaus/ työyhteisötyönohjaus 5. Kriisityönohjaus / yksilötyönohjaus 6. Kriisityönohjaus / ryhmätyönohjaus Hankinnasta tehdään puitesopimus ryhmittäin seuraavasti: 1. Esimiesten ja johdon yksilöohjaus/valmennus kahdeksan (8) palveluntuottajan kanssa 2. Esimiesten ja johdon ryhmätyönohjaus/valmennus kahdeksan (8) palveluntuottajan kanssa 3. Henkilöstön yksilöohjaus kymmenen (10) palveluntuottajan kanssa 4. Henkilöstön ryhmätyönohjaus/ työyhteisötyönohjaus kymmenen (10) palveluntuottajan kanssa 5. Kriisityönohjaus / yksilötyönohjaus neljän (4) palveluntuottajan kanssa 6. Kriisityönohjaus / ryhmätyönohjaus neljän (4) palveluntuottajan kanssa

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
4.10.2019 12.00
Lisätietoja

Muutos koskee kohtaa hankintamenettely. Kohdassa on vahingossa estetty osatarjousten jättäminen. Muutoksen jälkeen tarjoaja voi jättää tarjouksia haluamiinsa ryhmiin.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin