«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ingå kommun - Inkoon kunta : Kyrkfjärdenin koulun uudisrakennus

10.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018454
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 175-425497
Tarjoukset 10.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/inga?id=252391&tpk=3230e0d3-7d1e-4f43-8c96-d84654fc5867

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ingå kommun - Inkoon kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0126293-4
Postinumero:10210
Postitoimipaikka:Inkoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ilkka Rissanen
Sähköpostiosoite:ilkka.rissanen@inga.fi
NUTS-koodi:Inkoo (K149)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.inkoo.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/inga

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/inga?id=252391&tpk=3230e0d3-7d1e-4f43-8c96-d84654fc5867
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kyrkfjärdenin koulun uudisrakennus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Inkoon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2019 hyväksynyt Kyrkfjärdenin koulun hankesuunnitelman, jonka mukaan rakennetaan n. 3.000 brm2:n uudisrakennus Inkoon Kirkonkylään nykyisen koulurakennuksen viereen. Rakennusurakkaan kuuluu myös pienehköt purkutyöt. Varsinaiseen koulutoimintaan käytettävien tilojen lisäksi rakennetaan myös liikuntatilat sekä osittain kunnan muitakin toimipaikkoja palvelevat keskuskeittiö. Hyväksytty hankesuunnitelma perustuu käyttäjien laatimaan tilaohjelmaan, ja siinä esitetyt tila- ja pohjaratkaisut toimivat lähinnä viitteellisinä ohjeina tulevalle koulurakennukselle, joten hankesuunnitelman teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja voidaan modifioida. Rakennusprojekti tullaan toteuttamaan ns. yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, missä neuvottelemalla pyritään rakennuttajan ja toteuttavan rakentajaorganisaation välisellä yhteistyöllä löytämään optimaalisesti toimivat sekä kustannustehokkaat ratkaisut.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 8500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Inkoo (K149)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintamenettely Avoin menettely. Tarjoajat/Hakijat esittävät osallistumishakemuksen muodossa halukkuutensa osallistumaan rakennuttajan edustajien kanssa neuvottelu- ja työpajatyöskentelyyn ja sen tuloksena laatimaan hankkeelle ehdotussuunnitelmia. Hakijoiden joukosta valitaan 3 toimijaa/ryhmää, joiden kanssa aloitetaan yhteiset neuvottelut, jonka pohjalta neuvotteluvaiheeseen osallistuneet toimijat saavat jättää neuvotteluvaiheeseen osallistuneet toimijat saavat jättää ehdotussuunnitelmaansa perustuvat varsinaiset tarjouksensa. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
8500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:20.2.2020 - 1.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajien / hakijoiden soveltuvuutta koskevia vaatimuksia on tarkemmin esitetty liitteen n:ro 3 kohdassa 4: ”Tarjoajien määrän rajoittamisessa käytettävät kriteerit”.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Yhteistoiminnallisessa KVR-urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 sekä urakkaohjelmassa ja työstä laadittavassa urakka- ja muissa asiakirjoissa ja sopimuksissa tarkemmin määriteltyjä ehtoja.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 166-405786
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.10.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:10.10.2019 14:00
Paikka: Tilaajan tiloissa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.9.2019
«« Takaisin