«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Porvoon kaupunki : Sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijapalveluiden puitesopimus

10.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-018449
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 175-426496
Tarjoukset 15.10.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=249193&tpk=b3ea07bd-4464-4788-b6ba-edbab30e8437

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Porvoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1061512-1
Postiosoite:Raatihuoneenkatu 9
Postinumero:06100
Postitoimipaikka:Porvoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tarja Juvonen
Puhelin:+358 407522998
Sähköpostiosoite:tarja.juvonen@porvoo.fi
NUTS-koodi:Porvoo (K638)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.porvoo.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/porvoo

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=249193&tpk=b3ea07bd-4464-4788-b6ba-edbab30e8437
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunta
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijapalveluiden puitesopimus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijapalvelu vuosille 2020–2021 (+ 2 vuoden optio). Tarjouspyynnön kohteena on asiantuntija-apu, sparraavalla otteella, liittyen sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän tiedon tuottamiseen, analysointiin ja yhdistämiseen, selvittämiseen, vertailutietojen hankkimiseen, asiakasvirta-analyyseihin, kustannuslaskentaan ja kustannusten analysointiin palveluprosesseista sekä aiempien selvitysten hyödyntäminen. Tarjoajan tulee tukea tilaajan työtä monipuolisesti sekä yksittäisten palveluiden ja prosessien että kokonaisvaltaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen liittyvien asiakokonaisuuksien kehittämisessä ja suunnittelussa. Suunnittelutyön tulee johtaa konkreettiseen lopputulokseen ja tarjoajan tulee tarvittaessa tukea asiakasta myös uusien toimintamallien käyttöönotossa. Tarjoajan tulee pystyä tukemaan asiakasta myös palvelua tukevan infrastruktuurin toiminnallisessa suunnittelussa ja määrittelyssä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Porvoo (K638)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään seuraavilta sosiaali- ja terveystoimen osaamisalueilta: - Yksikkö ja organisaatiorajat ylittävien hoito- ja palveluketjujen määrittely, kuvaaminen ja suunnittelu asiakaslähtöisesti. - Prosessien tuottavuuden, tehokkuuden ja kustannustehokkuuden analysointi - Vertailutietojen hankkiminen ja analysointi - Toiminnan ja prosessien johtamisen kehittäminen - Palvelurakenteen kehittäminen ja suunnittelu - Suunnitelmien taloudellisten vaikutusten arviointi - Aiemmin tehtyjen selvitysten hyödyntäminen Tarjoajalla ja nimetyillä asiantuntijoilla tulee olla kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä ja tarjoajalla tulee olla teknologian, talouden, prosessien ja lääketieteen osaajia. Tarjoajalla tulee olla menestyksekästä näyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, prosessien ja tuotannon kehittämisestä sekä monialainen ymmärtämys Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kentästä ja sen toimijoista. Sillä tulee olla kokemusta aiempien selvitysten hyödyntämisestä tiedon tuottamisessa sekä kokemusta työskentelystä julkisen sektorin ja tutkimuslaitosten sekä yliopistojen kanssa monitieteellisessä ympäristössä. Lisäksi tulee olla valmiudet tuottaa kansallista ja kansainvälistä vertailutietoa palvelutuotannon suunnittelun tueksi.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60
Hinta 40
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy lisäksi optiokausi ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja ilmoittaa viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä halukkuutensa optiokauden käyttöön.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.10.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.10.2019 14:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

8/2023

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.9.2019
«« Takaisin